Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2001/QĐ-BKHCNMT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 09/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; QUYẾT ĐỊNH Nay ban hành kèm theo Quyết định này 26 Tiêu chuẩn Việt Nam; (Danh mục kèm theo). Bùi Mạnh Hải (Đã ký) DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 10 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường) 1. TCVN 256-1: 2001 (ISO 6506-1 : 1999) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell Phần 1: Phương pháp thử 2. TCVN 256-2: 2001 (ISO 6506-2 : 1999)
  2. Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell Phần 2 : Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử 3. TCVN 256-3: 2001 (ISO 6506-3 : 1999) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell Phần 3 : Hiệu chuẩn tấm chuẩn 4. TCVN 257-1: 2001 (ISO 6508-1 : 1999) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 5. TCVN 257-2: 2001 (ISO 6508-2 : 1999) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 6. TCVN 257-3: 2001 (ISO 6508-3 : 1999) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 7. TCVN 4398: 2001 (ISO 377 : 1991) Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính. 8. TCVN 5756 : 2001 (Soát xét lần 1) Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy 9. TCVN 5801 : 2001 (Soát xét lần 2) Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông 10. TCVN 6795-1 : 2001 (ISO 5832-1 : 1997) Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Vật liệu kim loại
  3. Phần 1: Thép không gỉ gia công áp lực 11. TCVN 6796 : 2001 (ISO 8828 : 1998) Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Hướng dẫn bảo quản các vật chỉnh hình 12. TCVN 6797 : 2001 (ISO 9269 : 1998) Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Lỗ và rãnh dùng với vít có bề mặt tựa hình côn 13. TCVN 6798 : 2001 (ISO 5636 : 1998) Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Các lỗ dùng cho vít có ren không đối xứng và mặt tựa hình cầu 14. TCVN 6799 : 2001 (ISO 8615 : 1991) Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Các chi tiết định vị dùng cho đầu xương đùi ở người trưởng thành 15. TCVN 6800 : 2001 (ISO 8827 : 1988) Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Đinh móc có chân song song - Yêu cầu chung 16. TCVN 6801 : 2001 (ISO 7151 : 1988) Dụng cụ phẫu thuật - Dụng cụ có khớp nối không dùng để cắt - Yêu cầu chung và phương pháp thử 17. TCVN 6802 : 2001 (ISO 9714-1 : 1991) Dụng cụ khoan chỉnh hình - Mũi khoan, mũi taro và mũi khoét 18. TCVN 6803 : 2001 (ISO 8685 : 1992) Quặng nhôm - Quy trình lấy mẫu 19. TCVN 6804 : 2001 (ISO 10277 : 1995) Quặng nhôm - Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ chính xác lấy mẫu 20. TCVN 6805 : 2001 (ISO 102266 : 1991) Quặng nhôm - Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ lệch lấy mẫu
  4. 21. TCVN 6806 : 2001 (ISO 8858 : 1985) Quặng nhôm - Chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ 22. TCVN 6807 : 2001 (ISO 8857 : 1985) Quặng nhôm - Xác định độ hút ẩm mẫu phân tích - Phương pháp khối lượng 23. TCVN 6808 : 2001 (ISO 9033 : 1989) Quặng nhôm - Xác định hàm lượng ẩm quặng đống 24. TCVN 6809 : 2001 Quy phạm phân cấp và chế tạo phao neo 25. TCVN ISO/IEC 17020 : 2001 (ISO/IEC 17020 : 1998) Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định 26.TCVN ISO/IEC 17025 : 2001 (ISO/IEC 17025 : 1999) Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
Đồng bộ tài khoản