Quyết định số 107/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 107/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 107/2001/qđ-bnn', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2001/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 107/2001/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-BGD& ĐT-ĐH ngày 01/02/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Thuỷ lợi mở ngành đào tạo Công nghệ Thông tin . Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi về việc thành lập Khoa Công nghệ Thông tin tại văn bản 810 ĐHTL / TCCB - ĐA ngày 05/11/2001 về việc thành lập Khoa Công nghệ Thông tin ; Xét đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi. Điều 2. Giao cho của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Công nghệ Thông tin. Biên chế của Khoa Công nghệ Thông tin trong chỉ tiêu biên chế chung của Trường đã được Bộ giao. Trưởng Khoa và Phó Trưởng Khao được bổ nhiệm theo quy định phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  2. THỨ TRƯỞNG Phạm Hồng Giang
Đồng bộ tài khoản