Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 109/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Công văn số 276/VX-CT ngày 30 tháng 3 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3929/TCCB ngày 19 tháng 5 năm 1998, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trên cơ sở hợp nhất phân hiệu Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và Trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên Bắc Ninh. Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng và có trình độ thấp hơn. Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục - đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản