Quyết định số 112-NV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 112-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112-NV về việc cho phép Ủy ban thiếu niên, nhi đồng Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ Nội Vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112-NV

  1. BỘ NỘI VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-NV Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP ỦY BAN THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Xét đơn của Ban Chấp hành trung ương đoàn Thanh niên lao động Việt Nam xin thành lập Ủy ban thiếu niên, nhi đồng Việt Nam (số 117-VP/TN, ngày 12 tháng 03 năm 1961). QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Nay cho phép Ủy ban thiếu niên, nhi đồng Việt Nam thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và theo bản nội quy đã được duyệt. Ủy ban thiếu niên, nhi đồng Việt Nam là một tổ chức quần chúng có nhiệm vụ phụ trách việc giáo dục thiếu niên, nhi đồng một cách toàn diện và chỉ đạo phong trào thiếu niên, nhi đồng trong cả nước. Ủy ban thiếu niên, nhi đồng Việt Nam được thành lập từ trung ương đến cấp huyện. Ở trung ương, khu, thành phố, tỉnh, huyện, có Ủy ban thiếu niên, nhi đồng trung ương, khu, thành phố, tỉnh, huyện. Ở xã, có Ban thiếu nhi xã. Điều 2. – Ông Vụ trưởng Vụ Dân chính và Thương binh, Bộ Nội vụ và Ủy ban thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Lê Tất Đắc
Đồng bộ tài khoản