Quyết định số 118-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 118-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118-TTg về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của hãng tin nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118-TTg Hà Nội , ngày 26 tháng 3 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MUA TIN KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH CỦA HÃNG TIN NƯỚC NGOÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc các tổ chức kinh tế - tài chính - Ngân hàng Việt Nam mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế - tài chính - Ngân hàng của Việt Nam (gọi tắt là tổ chức mua tin) có nhu cầu mua tin kinh tế chuyên ngành (tỷ giá tiền tệ, giá cả năng lượng, hàng hoá) được phép mua thông qua Tổng cục Bưu điện hoặc trực tiếp mua của các hãng tin nước ngoài. Điều 2. Bộ Văn hoá - Thông tin xem xét và cấp giấy phép mua tin theo đúng đối tượng và yêu cầu. Sau khi có giấy phép, các tổ chức mua tin được ký hợp đồng mua tin với Tổng cục Bưu điện hoặc hãng tin nước ngoài và làm các thủ tục cần thiết để nhận tin - kể cả việc nhận và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng cho mục đích này. Điều 3. Các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam cũng có thể được mua tin theo hình thức trên và phải tuân theo các thủ tục quy định trong Quyết định này. Điều 4. Tất cả các tổ chức mua tin chỉ được sử dụng tin trong phạm vi tổ chức của mình. Điều 5. Các tổ chức mua tin phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Tổng cục Bưu điện Việt Nam. Bộ Tài chính hướng dẫn việc đóng thuế đối với hoạt động mua tin này. Điều 6. Căn cứ Quyết định này, Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Tổng cục Bưu điện và các cơ quan hữu quan soạn thảo và ban hành Quy chế tạm thời xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bên mua và bán tin, cũng như các hình thức xử phạt
  2. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản