Quyết định số 1181/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 1181/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1181/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1181/QĐ-CTN

 1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 1181/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 08/8/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 569 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 52 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 24 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 01 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy; 10 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 50 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc); 14 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan; 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 09 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 01 công dân hiện đang cư trú tại Australia; 166 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có tên trong danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nguyễn Minh Triết DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-CTN ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 1. Nguyễn Văn Quốc Thưởng, sinh ngày 31/3/1963 tại Thừa Thiên Huế Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hufinger Str 45-78199 Braunlingen 2. Nguyễn Thế Lân, sinh ngày 04/10/1996 tại Đức Giới tính: Nam
 2. Hiện trú tại: Hufinger Str 45-78199 Braunlingen 3. Tăn Như Ẩn, sinh ngày 11/3/1964 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach 4. Tăn Như Ngọc Chan Kevin, sinh ngày 21/12/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach 5. Tăn Như Ngọc Anh, sinh ngày 31/8/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Am Hirtenfeld 57-91522 Ansbach 6. Nguyễn Thủy, sinh ngày 07/5/1969 tại Quảng Nam Giới tính: Nam Hiện trú tại: Lieber mann 30 04600 Alten burg 7. Trần Thị Vàng, sinh ngày 10/01/1975 tại Quảng Nam Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Lieber mann 30 04600 Alten burg 8. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 01/10/1999 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Lieber mann 30 04600 Alten burg 9. Nguyễn Minh Việt, sinh ngày 15/11/1986 tại Khánh Hòa Giới tính: Nam Hiện trú tại: Neue Str 21-38100 Braunschweig – Neidersachsen Deutschland 10. Vũ Hồng Quang, sinh ngày 09/8/1963 tại Nghệ An Giới tính: Nam Hiện trú tại: Pfaff Str 7 76227 Karlsruhe 11. Vũ Đức Anh, sinh ngày 15/02/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Pfaff Str 7 76227 Karlsruhe 12. Nguyễn Trường Thi, sinh ngày 21/7/1958 tại Hà Nội Giới tính: Nam Hiện trú tại: Nebelhornstrasse 6/2, 71083 Herren Berg 13. Dương Ngọc Long, sinh ngày 30/6/1965 tại Hà Tây Giới tính: Nam Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18 14. Khuất Thị Long, sinh ngày 20/8/1965 tại Hà Tây Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18
 3. 15. Dương Linh Linda, sinh ngày 10/10/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18 16. Dương Hoàng Lâm Leon, sinh ngày 23/11/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: 08468 Reichenbach ZwieKauer Str 18 17. Trần Thị Thu Vân, sinh ngày 25/11/1958 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 82 60437 Frankfurt am main 18. Nguyễn Michael Gia Huy, sinh ngày 21/02/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 82 60437 Frankfurt am main 19. Phạm Văn Thư, sinh ngày 14/12/1969 tại Bến Tre Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hamburger Str 10.59425 Unna 20. Phạm Gia Long Kevin, sinh ngày 11/6/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hamburger Str 10.59425 Unna 21. Nguyễn Thị Mai Hương, sinh ngày 12/3/1969 tại Hà Nội Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Ander Friednchshohe. 3-65451 Kelsterbach 22. Trần Thanh Huy, sinh ngày 26/6/1964 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Haupt Str 63 54441 Taben-Rodt 23. Trần Hoàng Tuấn Anh, sinh ngày 25/5/1982 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Reichenberger Str.51 02763 Ziltan 24. Trần Hoàng Tú Anh, sinh ngày 18/4/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Reichenberger Str.51 02763 Ziltan 25. Vũ Văn Khao, sinh ngày 05/01/1964 tại Hải Phòng Giới tính: Nam Hiện trú tại: Amring 3 – 16928 Pritzwalk 26. Vũ Đào Phương Mai, sinh ngày 04/11/2000 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Amring 3 – 16928 Pritzwalk 27. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 01/7/1970 tại Thái Nguyên
 4. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Anton Str 44 – Berlin 13347 28. Nguyễn Thùy Như, sinh ngày 16/01/1967 tại Vĩnh Long Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg 29. Lê Thành Long, sinh ngày 06/6/1998 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg 30. Lê Hoàng Phương Michaela, sinh ngày 20/10/2000 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Erlangerstr. 10, 90408 Numberg 31. Lê Anh Hải, sinh ngày 07/01/1955 tại Thanh Hóa Giới tính: Nam Hiện trú tại: Siedler Str.5 96215 Lichtenfels 32. Lê Đức Anh, sinh ngày 14/11/1992 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Siedler Str.5 96215 Lichtenfels 33. Lý Phương Toàn, sinh ngày 02/6/1962 tại Cần Thơ Giới tính: Nam Hiện trú tại: Marktheidenfelder Weg 2-4 63128 Dietzenbach 34. Lê Kim Tiến, sinh ngày 04/02/1970 tại Phú Thọ Giới tính: Nam Hiện trú tại: Andalnsien Str 3-06124 Halle 35. Vũ Thị Thường, sinh ngày 20/5/1967 tại Hà Nam Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth 36. Lê Vũ Hồng Anh, sinh ngày 22/01/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth 37. Lê Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 07/8/1992 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hugenotten Str 9, 9544/8 Bayreuth 38. Trần Ngọc Thành, sinh ngày 12/7/1958 tại Hải Phòng Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hinter den Hoefen 15D 30938 Burgwedel 39. Trần Ngọc Minh Long, sinh ngày 13/5/1998 tại Đức Giới tính: Nam
 5. Hiện trú tại: Hinter den Hoefen 15D 30938 Burgwedel 40. Vũ Thị Mão, sinh ngày 05/02/1952 tại Hải Phòng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Markt Str.18 99310 Arnstadt 41. Vũ Văn Dũng, sinh ngày 02/5/1956 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Allmendstr 4, 76646 Bruchsal 42. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 20/2/1969 tại Hà Nội Giới tính: Nam Hiện trú tại: Universitats Str 9-91054 Erlangen 43. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 30/12/1996 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Universitats Str 9-91054 Erlangen 44. Nguyễn Thành Long, sinh ngày 21/5/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Universitats Str 9-91054 Erlangen 45. Phạm Văn Lệnh, sinh ngày 10/9/1956 tại Hải Dương Giới tính: Nam Hiện trú tại: Stephan Zantzen Ring 48 18106 Rostock 46. Nguyễn Quốc Bảo, sinh ngày 04/11/1968 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Porcherstr. 80 38440 Wolfsburg 47. Nguyễn Quốc Minh Kevin, sinh ngày 22/6/1994 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Porcherstr. 80 38440 Wolfsburg 48. Trần Thị Kim Thoan, sinh ngày 17/9/1961 tại Hải Phòng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Breites – Driesch 50 – 65549 Limburg 49. Nguyễn Tường Quảng, sinh ngày 13/02/1965 tại Hà Tây Giới tính: Nam Hiện trú tại: Kreuzstr. 20 – 01968 Senttenberg 50. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 14/5/1967 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Tennenbacher Str. 14 79395 Neuenburg 51. Đào Trọng Phước, sinh ngày 10/12/1988 tại Tiền Giang Giới tính: Nam Hiện trú tại: Erikastr. 16, 82110 Germering
 6. 52. Nguyễn Xuân Trường, sinh ngày 15/7/1972 tại Hà Nội Giới tính: Nam Hiện trú tại: Backergasse 8 – 70771 Leinfelden Echterdingen 53. Thái Mỹ Hồng, sinh ngày 31/7/1964 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 54. Vũ Anh Anna, sinh ngày 18/9/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 55. Vũ Nhi Annette, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 56. Vũ Đình An Anthony, sinh ngày 01/4/1996 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Wesendorferstr. 6, 8 Etage, 13439 Berlin 57. Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 04/9/1961 tại Hải Phòng Giới tính: Nam Hiện trú tại: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland 58. Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 03/7/1994 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland 59. Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 26/9/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: St.Peterbuger Str 7 – 18107 – Rostock – Deutchland 60. Võ Thanh Hà, sinh ngày 06/9/1965 tại Hà Nội Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Pritzwalker Str 13 – 10559 Berlin 61. Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 26/7/1964 tại Hà Tây Giới tính: Nam Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg 62. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 18/6/1995 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg 63. Nguyễn Đức Ánh Đức Việt Alexander, sinh ngày 01/4/1999 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Friedrich – Ebert Str. 14, 93051 – Regensburg 64. Tống Thị Thanh Thủy, sinh ngày 02/01/1966 tại Hải Phòng
 7. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart 65. Nguyễn Sang Julia, sinh ngày 19/8/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart 66. Nguyễn Thanh Phước Lisa, sinh ngày 28/7/1998 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Kainol Str 55B – 70569 Stuttgart 67. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 23/02/1969 tại Hải Phòng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Kolne 56 Juchen 41363 68. Mai Châu, sinh ngày 29/7/1986 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Eifelstrasse 1B, 52068 Aachen 69. Huỳnh Phạm Cao Trí, sinh ngày 17/4/1996 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Schonborn Str 13, 54295 Trier 70. Phạm Thị Hải Yến, sinh ngày 23/9/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Cellar Str 5, 91126 Schwabach 71. Phạm Ngọc Vũ, sinh ngày 16/9/1994 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Thiermair Str.4 – 85049 Ingo/stadt 72. Đỗ Đức Anh, sinh ngày 25/6/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Wolf Str 21 – 35394 Giessen 73. Trần Wilson, sinh ngày 03/7/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Raiffeisenstr 4 – 76870 Kandel 74. Trần Minh Hồng Ngọc, sinh ngày 26/5/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Fritz – Remy Str.9 – 63071 Offenbach Deutschland 75. Nguyễn Việt Dũng, sinh ngày 04/11/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Alzeger Str 43 – 67549 – Worms 76. Huỳnh Thảo Quyên, sinh ngày 01/7/1991 tại Đức Giới tính: Nữ
 8. Hiện trú tại: Schonbuch Str. 06, 72631 Aichtal – Neuenhaus 77. Hoàng Thị Kim Thanh, sinh ngày 10/12/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Sudeten Str 11 – 91486 Uehlfeld Deutschland 78. Nguyễn Toàn Năng, sinh ngày 31/7/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Burger Str 4 – 53173 Bonn 79. Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 18/01/1964 tại Nam Định Giới tính: Nam Hiện trú tại: Bensdorfer Str. 127 – 09126 Chemmitz 80. Nguyễn Hương Quỳnh, sinh ngày 23/01/1998 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Bensdorfer Str. 127 – 09126 Chemmitz 81. Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 19/7/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Bernsdorfen Strabe 127 – 09126 Chemnitz 82. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 26/9/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Kurt – Schumacher – Ring 176 – 18146 Rostock Deutschland 83. Lê Minh Hùng, sinh ngày 15/02/1997 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Jungstr. 11/202 – 10247 Berlin 84. Phùng Tuấn Anh, sinh ngày 27/12/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Jupiterweg 16 – 90763 Furth 85. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 22/11/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Alemannen Weg 1 – 74572 Blaufelden 86. Vi Andy, sinh ngày 05/4/1995 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Lipschitzallee 32 – 12351 Berlin 87. Lương Lương Nhật Minh, sinh ngày 18/7/1998 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Finowstr. 39 10247 Berlin 88. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 23/01/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Maxim Gorki – Str 65 18106 Rostock
 9. 89. Nguyễn Việt Nga, sinh ngày 27/01/1994 tại Nga Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Weichsel Str. 35 – 10247 Berlin 90. Lê Thị Minh Thư, sinh ngày 08/8/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Achtermann Strabe 11 – 13187 Berlin Deutschland 91. Nguyễn Lam Vy, sinh ngày 08/4/1997 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Oberspree Strabe 82 12489 Berlin 92. Nguyễn Thị Như Trang, sinh ngày 21/5/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Oberspree Strabe 82 12489 Berlin 93. Trần Henry, sinh ngày 10/01/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Fischerinsel 09 – 10179 Berlin 94. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 01/12/2006 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Moringbogen 14 – 22297 – Hamburg 95. Hồ Thị Thủy Chung, sinh ngày 07/6/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: ZumWehmersWeg 15 – 49685 Emstek 96. Hồ Thị Lệ Thủy, sinh ngày 15/02/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: ZumWehmersWeg 15 – 49685 Emstek 97. Phùng Ngọc Linh, sinh ngày 20/02/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Riesaer Str. 48, 12627 Berlin 98. Nguyễn Đoàn, sinh ngày 08/11/1989 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Schutzenhof – 1b 49716 Meppen 99. Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 22/5/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Rosental 3 – Merseburg 100. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 02/3/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Breslauer – Str 69 – 84028 Landshut 101. Tô Ngọc Trâm, sinh ngày 05/7/1979 tại Hà Nội
 10. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Ziegel – Str 51/1 73033 – Goppingen 102. Phạm Hoàng Phúc Elisabeth, sinh ngày 11/6/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Rumannstr. 61 80804 Munchen 103. Phạm Hoàng Tâm, sinh ngày 16/12/1995 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Rumannstr. 61 80804 Munchen 104. Lê Thị Bích Huyền, sinh ngày 30/4/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Haupt Str 11 – 77704 Oberkirch 105. Nguyễn Cẩm Ly, sinh ngày 02/11/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Dammstr 15 – 35390 Giessen 106. Đinh Việt Đức, sinh ngày 14/3/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: 97080 Wurzburg Rotkreuz Str 13 ½ 107. Phùng Đức Tín, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan 108. Phùng Đức Tài, sinh ngày 22/8/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan 109. Phùng Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Wiesbadener Str 4 – 63110 Rodgan 110. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Holzwiesen 24, 30179 Hannover Deutschland 111. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 11/11/1989 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Stadelgasse 16 – 73430 Aalen 112. Nguyễn Hoàng Minh Châu, sinh ngày 22/4/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Boxhagener Str 19/20 10245 Berlin 113. Nguyễn Alexander Lương, sinh ngày 03/5/1999 tại Đức Giới tính: Nam
 11. Hiện trú tại: Otto Braun Str 88 – 10429 Berlin 114. Đỗ Xuân Anh, sinh ngày 03/12/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Rosenthaler Str 11 10119 Berlin 115. Đỗ Linh Felix, sinh ngày 26/02/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: SpellBrink 23, 49170 – Hagen a.T.W Deutschland 116. Phạm Kim Mi, sinh ngày 15/01/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Frieden Str 10-1 89073 Ulm 117. Phạm Hà Nhi, sinh ngày 22/3/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Moll Str 23 10249 Berlin 118. Đinh Trà Linh, sinh ngày 21/12/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Strasse 133 Nr 15 13055 Berlin 119. Nguyễn Tuyết Mai, sinh ngày 02/3/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Gereuth Str 26 96050 Bamberg 120. Nguyễn Kiều Trang, sinh ngày 02/11/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Gereuth Str 26 96050 Bamberg 121. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Esztergom Str 08. 96049 Bamberg 122. Nguyễn Hữu Tài, sinh ngày 09/8/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Bebelstr 39, 46049 Oberhausen 123. Hà Quỳnh Anh, sinh ngày 12/8/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Maxie – Wander – Str.7 – 12619 – Berlin 124. Nguyễn Kim Hân, sinh ngày 07/12/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Goegginger. Strasse 147 86199 – Augsburg 125. Lê Kim Trinh, sinh ngày 01/10/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: AngSburger Str 45a 89365 Rofingen
 12. 126. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 18/4/1994 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Gvolman Str 27/28 – 10623 Berlin 127. Nguyễn Quỳnh Trinh, sinh ngày 29/9/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Dr – Gotthilf – Schenkel – Weg 48 70437 Stuttgart 128. Nguyễn Lan Vy Diana, sinh ngày 26/3/1997 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Osterreicher Str 19 – 01279 Dresden Deutscheland 129. Hà Thanh Hoa, sinh ngày 25/4/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Ludwig Str 3 93047 Regensburg 130. Lê Thanh Thủy Tiên, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Flach Fengler Str 78 – 80 50389 Wesseling 131. Lê Thanh Tuyền, sinh ngày 04/10/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Flach Fengler Str 78 – 80 50389 Wesseling 132. Trương Thanh Long, sinh ngày 16/4/1999 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Ludtgeweg 12 10587 Berlin 133. Lê Huỳnh Kim Nguyên, sinh ngày 02/6/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Martin Str 2 73061 Ebarsbach a.d. Fils 134. Đinh Thị Hoàng Anh, sinh ngày 01/6/1995 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Seegefelder Str. 62 13583 Berlin 135. Nguyễn Kim Liên, sinh ngày 01/6/1988 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Karolinger Str. 30 – 85609 Aschheim 136. Ngô Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 09/10/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Helm Str 22 – 90419 Nurnberg 137. Nguyễn Thị Ngọc Nga Diana, sinh ngày 23/7/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Canl Schutz. Str 20 A 86156 Augsburg 138. Nguyễn Tuấn Long Martin, sinh ngày 21/11/1994 tại Đức
 13. Giới tính: Nam Hiện trú tại: Osterreicher Str 19 – 01279 Dresden Deutscheland 139. Lê Ngọc Hương, sinh ngày 24/10/1995 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Muhlen Str 24 06886 Wittenberg 140. Vũ Thị Thuỳ Mi, sinh ngày 08/4/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Linienstr 215, 10119 Berlin 141. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 29/12/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Reichenberger Str 10 02763 – Zittan 142. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 20/3/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Reichenberger Str 10 02763 – Zittan 143. Trần Thị Hạnh Trịnh, sinh ngày 09/01/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Max – Wonner Str 5 80995 Munchen 144. Phạm Thanh Quang, sinh ngày 23/6/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Witzgall Str 23 – 04317 Leipzig Deutschlana 145. Vũ Hằng Phương, sinh ngày 09/3/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Franz – Mett Str 17 10319 Berlin 146. Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 10/5/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: MichaelKirch Str6 10179 Berlin 147. Lê Thế Anh, sinh ngày 03/11/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Haremann Str 34 – 12689 Berlin 148. Lý Xuân Việt, sinh ngày 23/8/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: AlBert – Einstein Str 10 Frechen 50226 Nord Rbein Westfalen 149. Lý Mai Quỳnh, sinh ngày 24/7/1998 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: AlBert – Einstein Str 10 Frechen 50226 Nord Rbein Westfalen 150. Nguyễn Bùi Bảo Ngọc, sinh ngày 28/02/1991 tại Đức Giới tính: Nữ
 14. Hiện trú tại: Walther Grosse Ring 2 38855 Wernigerade 151. Đinh Vũ Phi Hải, sinh ngày 26/5/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Oster str 94a 49661 Cloppenburg 152. Đào Thị Đức Anh, sinh ngày 19/02/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Ludwig Pfan Str 4. 89522 Heidenheim 153. Trương Nguyễn Việt Thành, sinh ngày 18/8/1998 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Heynathsstr. 17 – 01309 – Dresden Deutschland 154. Lê Trần Đức, sinh ngày 21/3/1997 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Landsberger Allee 289 13055 Berlin 155. Phạm Hương Giang Franziska, sinh ngày 04/6/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Giới tính: Spittelgarten Str 16 99086 – Erfurt 156. Bùi Thị Kim Thoa, sinh ngày 01/12/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Spessart Str 8, 36381 Schluchtern, Hohenzell 157. Lại Mai Lương, sinh ngày 03/3/1987 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Einbecker Str. 101 – 10315 Berlin 158. Phan Văn Sang Kiên, sinh ngày 29/12/1987 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Odenwold Ring 16 64859 Eppertshausen 159. Đặng Ngọc Tuấn, sinh ngày 25/12/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Haupt Str 42 86391 Stadtbergen 160. Ngô Việt Đức, sinh ngày 27/11/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Amschmeding 49A – 12685 Berlin Deuschland 161. Hồ Hoàng Khương, sinh ngày 26/02/1997 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Albert Str 105 40233 Dusseldorf 162. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 17/11/1988 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Fridtfof – Nansen Str 02 18106 Rostock
 15. 163. Phạm Thùy Dung, sinh ngày 08/01/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Berg Str 6 Berlin 12169 164. Đinh Thanh Mai Lan, sinh ngày 23/6/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Meinhardswindener Str 19, 91522 Ansbach 165. Phó Đức Tuấn, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Zeppelin Str 2 12459 Berlin 166. Phạm Trung Đức, sinh ngày 23/5/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Osferjork 94, 21635 York 167. Đinh Thị Loan, sinh ngày 22/5/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Friedrich – Engels Str 37 19061 Schwerin 168. Nguyễn Ngọc Nhi, sinh ngày 31/8/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 10243 Berlin Friedrich – Shain Kreuzberg Friedrichsberger Str 3 169. Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 05/9/1994 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Emsteker Str 69 – 49661 Cloppenburg 170. Mai Jasmin Huyền Thi, sinh ngày 08/3/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Feuerbacher – Tal Str. 20A 70469 Stuttgart 171. Trần Văn Tài, sinh ngày 09/01/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Emsteker Str 69 – 49661 Cloppenburg 172. Đinh Đình Hải Hoàng, sinh ngày 24/5/1995 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Friedrich – Engels Str 37 19061 Schwerin 173. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 18/02/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Wanen Str 104 – 55743 Idar Oberstein 174. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 09/9/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Ring 46 56068 Koblenz 175. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 25/01/1993 tại Đức
 16. Giới tính: Nam Hiện trú tại: Friedrich – Ebert – Ring 46 56068 Koblenz 176. Lê Vũ, sinh ngày 30/3/1989 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Coseler Twiete 4. 22045 Hamburg 177. Hoàng Quang Tuấn, sinh ngày 01/11/1959 tại Quảng Ninh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Prinz – Ludwig – Strasse 45, 85354 Freising Deutschland 178. Hồ Đắc Ánh, sinh ngày 10/11/1952 tại Thừa Thiên Huế Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim 179. Hồ Đắc Thiện, sinh ngày 30/3/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim 180. Hồ Hồ Như Ngọc, sinh ngày 12/01/1997 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Hohenzollern Str 49, 75177 Pforzheim 181. Nguyễn Phương Thái, sinh ngày 01/12/1988 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Hessing Str 10 86343 Konigsbrunn 182. Đỗ Đức Minh, sinh ngày 20/01/1984 tại Hải Phòng Giới tính: Nam Hiện trú tại: Markt Strabe 9 98693 Ilmenau 183. Phí Thị Lan Hương, sinh ngày 01/02/1970 tại Thái Nguyên Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen 184. Phan Anh Khoa, sinh ngày 18/7/1992 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen 185. Nguyễn Tuấn Timmy, sinh ngày 14/01/2000 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Buckenhofer weg 45 91058 Erlangen 186. Nguyễn Bích Vân, sinh ngày 29/12/1984 tại Hà Nội Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Frankfurter Allee 227 10365 Berlin – Lichtenberg 187. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 20/8/1987 tại Hà Nội Giới tính: Nam
 17. Hiện trú tại: Landsberger Allee, 60 10249 Berlin 188. Trần Duy Nghị, sinh ngày 23/3/1980 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Breite Str 8 79761 Wt-Tiengen 189. Võ Thị Kim Anh, sinh ngày 18/9/1960 tại TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Pferdemarkt 12 – 34117 Kassel 190. Võ Anh Duy, sinh ngày 19/9/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Pferdemarkt 12 – 34117 Kassel 191. Trần Thị Thúy Hường, sinh ngày 18/11/1982 tại Hải Phòng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Rossberg 35 – 22089 Hamburg 192. Nguyễn Kim Thắng, sinh ngày 22/02/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Breites Driesch 50, 65549 Limburg 193. Quang Quốc Thuận Franky, sinh ngày 14/5/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Kirchgasse 6 – 72070 Tubingen 194. Trần Biên Thùy, sinh ngày 30/6/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Europa Str 11 – 72622 Nurtingen 195. Nguyễn Đức Tom, sinh ngày 07/9/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Heinrich – Heine – Str 55 – 10179 Berlin 196. Nguyễn Minh Luân, sinh ngày 24/4/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Frauenauracher Str 08 – 91056 Erlangen – Deutschland 197. Phạm Stephan, sinh ngày 28/9/1989 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Seydlitz Str.4 30161 Hannover 198. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 19/11/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Riesaer Str 54 Berlin 12627 199. Bùi Trịnh Thiên Trúc, sinh ngày 18/6/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Am Weingarten 14 60487 Frankfurt Main
 18. 200. Nguyễn Văn Tân, sinh ngày 29/12/1987 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Karl Follen Str 3 – 35394 Giessen 201. Dương Khanh, sinh ngày 29/8/1990 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Lange Strasse 98 90762 Furth 202. Ngô Dũng, sinh ngày 05/3/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Dahlien Weg 1b – 93053 – Regensburg 203. Vũ Minh Thành, sinh ngày 01/4/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Fruhling Str 5 – 97421 Schwein Furt Deutschland 204. Lê Đào Phương Châu, sinh ngày 04/11/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Ludwig – Ernst Str 11 85221 Dachau 205. Nguyễn Đan Linh, sinh ngày 25/02/1989 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Mittel Str 2, 06108 Halle/S 206. Đặng Yến Nguyệt, sinh ngày 24/4/1996 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Am Bergfriedhof 2 97453 Schomungen 207. Kiên Bảo Thu Phan, sinh ngày 11/8/1986 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Odenwaldring 16 64859 Eppertshausen 208. Nguyễn Duy Đức, sinh ngày 18/01/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Werner Str 37/1 70736 Fellbach – Deutschland 209. Nguyễn Duy Việt, sinh ngày 18/01/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Werner Str 37/1 70736 Fellbach – Deutschland 210. Nguyễn Anne, sinh ngày 24/3/1993 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Kirschberg 12, 06618 Naumburg 211. Nguyễn Văn Holder, sinh ngày 11/02/1994 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Kirschberg 12, 06618 Naumburg 212. Nguyễn Bích Phượng, sinh ngày 03/12/1990 tại Đức
 19. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Buchenlander Str 20 91757 Treuchtlingen 213. Nguyễn Phương Ngọc Diễm, sinh ngày 25/4/1992 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Lichtenberger str 14 10243 Berlin 214. Lê Ngọc Thảo, sinh ngày 15/10/1983 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Talstrabe 47, 41199 Monchengladbach 215. Lê Viễn Phương, sinh ngày 15/12/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Heirich Talmon Gross Str 60 73614 Schorndorf 216. Nguyễn Tuấn Phúc, sinh ngày 15/6/1997 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Lichtenberger str 14 10243 Berlin 127. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 16/4/1988 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Am Weiben Turm 8, 21339 Luneburg 218. Đỗ Đức Anh, sinh ngày 04/7/1992 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Wittenbenger Str 83/12689 Berlin 219. Phạm Ngọc Anh, sinh ngày 21/4/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Abelsberg Str 12 – 70190 Stuttgart 220. Nguyễn Trường Thịnh, sinh ngày 01/3/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen 221. Nguyễn Trường Thiên Thanh, sinh ngày 22/5/1997 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen 222. Nguyễn Trường Thi, sinh ngày 10/8/1995 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Tegernseer Land Str 146 81539 Munchen 223. Trần Duy Kiên Philipp, sinh ngày 07/02/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: WillisonnenBerg Str 10 39218 Schonebeck 224. Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 27/7/1994 tại Đức Giới tính: Nam
 20. Hiện trú tại: Langestrasse 6 Gustrow 18273 225. Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 14/01/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Scharfreiterring 22 – 90471 Nurn Berg 226. Đỗ Văn Hùng, sinh ngày 27/01/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Karl Liebknecht Str 21 10178 Berlin 227. Dương Quốc Huy Harald, sinh ngày 12/02/1986 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Frend Str 5 80935 Munchen 228. Vũ Anh Tùng, sinh ngày 14/02/1991 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Alter Emsteker weg 3 49661 Cloppenburg 229. Đào Lương Đức Thiện, sinh ngày 12/12/1998 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Rhinstr 2/0703 10315 Berlin 230. Đào Thị Hoàng Anh, sinh ngày 13/8/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Rhinstr 2/0703 10315 Berlin 231. Nguyễn An, sinh ngày 27/4/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Leipziger Allee 45 76139 Karlsruhe 232. Lê Daniel, sinh ngày 15/5/1982 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Pinnebergernieg 56b – 20257 Hamburg 233. Hồ Tiến Anh, sinh ngày 04/10/1993 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Berliner Str 15. 03238 – Finsterwalde 234. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 31/10/1990 tại Đức Giới tính: Nam Hiện trú tại: Universitats Str 9 – 91054 Erlangen 235. Nguyễn Trần Thùy Linh, sinh ngày 25/01/1991 tại Đức Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Buches Strabe 115, 90419 Numberg 236. Nguyễn Huy Phi, sinh ngày 26/5/1989 tại Pháp Giới tính: Nam Hiện trú tại: Munster Str 81 44145 Dortmund
Đồng bộ tài khoản