Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
87
lượt xem
8
download

Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 12/2003/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiểu học; Căn cứ vào kết quả các cuộc họp của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản góp ý của ủy viên Hội đồng; Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 theo Chương trình tiểu học đã ban hành tại Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 2. Số lượng thiết bị trong bản Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 tính cho một lớp, các giáo viên dạy lớp 2 phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị dùng cho học sinh theo Danh mục đã ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục tiểu học căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành, chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học kể từ năm học 2003 – 2004. Điều 4. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, các vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng
 2. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN TIẾNG VIỆT (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Số Đặc tính kỹ thuật cơ bản Ghi chú lượng thứ tự thiết bị tính 1 Mẫu chữ viết trong trường Tiểu Khổ 79 x 54cm, giấy couché, cán láng dày, có Bộ (8 tờ) 1 học nẹp treo, nội dung theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGDĐT 2 Bộ chữ dạy tập viết Khổ 21 x 29cm, giấy couché, cán láng dày, có Bộ (40 tờ) 1 nẹp treo, nội dung theo mẫu chữ mới ban hành 3 Bộ tranh dạy kể chuyển lớp 2 Sử dụng tranh đã có trong sách giáo khoa 4 Bộ tranh dạy tập làm văn lớp 2 5 Bộ tranh dạy luyện từ và câu KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng
 3. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN TOÁN (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Đặc tính kỹ thuật cơ bản Số lượng Ghi chú thứ tự thiết bị Tính 1 Bộ biểu diễn thiết bị dạy Gồm 40 quân hình vuông kích thước 40 x 40 x 2mm một mặt trắng Bộ 1 Cho giáo viên phép nhân, phép chia trong một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu xanh hoặc đỏ, có bảng cài phạm vi 5 2 Bộ thực hành thiết bị dạy Gồm 40 quân hình vuông kích thước 20 x 20 x 1mm một mặt trắng Bộ Mỗi học Cho học sinh phép nhân, phép chia trong một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu xanh hoặc đỏ sinh 1 bộ phạm vi 5 3 Bộ biểu diễn mô hình dạy Gồm các hình chữ nhật, tứ giác các loại và các hình tam giác vuông Bộ 1 Cho giáo viên hình chữ nhật, hình tứ giác cân bằng nhau để ghép hình, vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, kích và ghép hình thước cạnh ngắn nhất 50mm, cạnh dài nhất 100mm, có bảng cài 4 Bộ thực hành mô hình dạy Gồm các hình chữ nhật, tứ giác các loại và các hình tam giác vuông Bộ Mỗi học Cho học sinh hình chữ nhật, hình tứ giác cân bằng nhau để ghép hình, vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, kích sinh 1 bộ và ghép hình thước cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 60mm 5 Thước đo độ dài dạy về Thước dài 1m bằng gỗ hoặc bằng nhựa trong có tay cầm ở giữa, Bộ 1 mm, cm, dm và m (1 thước chia vạch đến cm và dm thước 0,5m bằng nhựa trong chia vạch đến (2 cái) 1m và 1 thước 0,5m) mm, cm, và dm, chia vạch rõ ràng. Đĩa cân không số có thể lắp lẫn, dung sai ± 1g, hộp quả cân 1, 2, 5kg 6 Cân đĩa kèm hộp quả cân Bộ 1 Chỉ trang bị cho giáo viên 7 Bộ chai và ca 1 lít Theo tiêu chuẩn đo lường Bộ 1 8 Bộ thiết bị dạy phép cộng, Gồm 100 que tính (dựa theo mô hình sách giáo khoa), vật liệu bằng Bộ 1 Chỉ trang bị 1 bộ cho nhựa màu tươi sáng, que tính 20cm ∅ 4mm phép trừ có nhớ giáo viên, học sinh tận dụng các chi tiết có 9 Bộ chữ số, dấu phép tính, Gồm các chữ số từ 0 đến 9, mỗi chữ số 4 con chữ; đủ các dấu phép Bộ 1 trong thiết bị, đồ dùng dấu so sánh tính, so sánh học tập đã có ở lớp 1
 4. và tự làm bằng vật liệu 10 Mô hình đồng hồ Quay được cả kim giờ, kim phút Cái 1 sẵn có ở địa phương KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng
 5. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Số Đặc tính kỹ thuật cơ bản Ghi chú lượng thứ tự thiết bị Tính 1 Tranh vẽ bộ xương (hình 79 x 54cm, giấy couché, cán láng dày, in màu, các phiếu rời như Tờ 1 câm) + các phiếu rời trong hình tương ứng ở sách giáo khoa, tranh có nẹp trên, dưới và dây treo 2 Tranh vẽ hệ cơ (hình câm) 79 x 54cm, giấy couché, cán láng dày, in màu, các phiếu rời như Tờ 1 + các phiếu rời trong hình tương ứng ở sách giáo khoa, tranh có nẹp trên, dưới và dây treo 3 Tranh vẽ hệ tiêu hóa (hình 79 x 54cm, giấy couché, cán láng dày, in màu, các phiếu rời như Tờ 1 câm) + các phiếu rời trong hình tương ứng ở sách giáo khoa, tranh có nẹp trên, dưới và dây treo 4 Tranh vẽ sự tiêu hóa thức 79 x 54cm, giấy couché, in màu, cán láng dày, có nẹp trên dưới và Tờ 1 ăn ở khoang miệng, dạ dây treo, nội dung làm rõ sự biến đổi thức ăn ở từng đoạn bằng hình dày, ruột non, ruột già ảnh dễ nhận biết và dễ nhớ KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng
 6. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN MỸ THUẬT (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Số Đặc tính kỹ thuật cơ bản Ghi chú lượng thứ tự thiết bị tính 1 Tranh thưởng thức Mỹ thuật 27cm x 34cm, giấy couché, in màu Bộ 1 Dùng cho cả cấp tiểu học - Tranh thiếu nhi - dùng để minh họa cho phương pháp dạy các bài xem tranh (20 tranh) (Mỗi bộ gồm 20 tranh) 2 Tranh vẽ theo mẫu 79 x 54cm, giấy couché, in màu Tờ 1 - Các bước tiến hành vẽ theo mẫu - Minh họa cho phương pháp dạy các bài vẽ theo mẫu Tờ 1 - Tranh hướng dẫn cách vẽ lá cây - Minh họa cho phương pháp dạy vẽ lá cây 1 - Tranh hướng dẫn cách vẽ đồ vật - Minh họa cho phương pháp dạy vẽ đồ vật (tranh dạy vẽ: mũ, túi xách, bình đựng nước) Tờ (Mỗi bộ gồm 3 tranh) - Minh họa cho phương pháp dạy bài vẽ con vật 1 - Tranh hướng dẫn cách vẽ con vật Tờ 3 Tranh hướng dẫn vẽ trang trí 79 x 54cm, giấy couché, in màu - Cách vẽ đậm nhạt - Minh họa cho phương pháp bài vẽ đậm vẽ nhạt (màu) Tờ 1 - Cách trang trí đường diềm - Minh họa cho phương pháp dạy bài trang trí đường diềm Tờ 1 - Cách trang trí hình vuông - Minh họa cho phương pháp dạy bài trang trí hình vuông Tờ 1 4 Tranh hướng dẫn vẽ tranh 79cm x 54cm, giấy couché, in màu - Các bước tiến hành bài vẽ tranh - Minh họa cho phương pháp dạy các bài vẽ tranh Tờ 1 - Cách vẽ tranh chân dung - Minh họa cho phương pháp dạy các bài vẽ chân dung Tờ 1
 7. - Cách vẽ tranh phong cảnh - Minh họa cho phương pháp dạy bài vẽ phong cảnh Tờ 1 - Cách vẽ tranh sinh hoạt - Minh họa cho phương pháp dạy bài vẽ tranh sinh hoạt Tờ 1 - Cách vẽ vật nuôi - Minh họa cho phương pháp dạy bài vẽ tranh vật nuôi Tờ 1 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng
 8. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN ÂM NHẠC (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Số Đặc tính kỹ thuật cơ bản Ghi chú lượng thứ tự thiết bị tính 1 Kèn Melodion Kích thước 12cm x 40cm, sử dụng hơi thổi có bàn Chiếc 2 Nếu có điều kiện thì thêm 1 phím (tăng cường cho đàn oóc gan) đàn oóc gan 2 Băng cattsette hoặc đĩa CD 90 phút ghi 12 bài hát + 6 bài tham khảo thêm + trích Băng (hoặc đĩa) 1 các đoạn nhạc không lời 3 Nhạc cụ gõ Bộ 2 - Song loan Dùng giữ phách, giữ nhịp, tiết tấu, tổ chức trò chơi - Trống nhỏ - Mõ - Phách 4 Máy cattsette Một hoặc 2 cửa băng, loại thông dụng sử dụng được Cái 1 Dùng chung cho cả trường cả pin và điện KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng
 9. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN THỦ CÔNG (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Số Đặc tính kỹ thuật cơ bản Ghi chú lượng thứ tự thiết bị tính 1 Tranh mẫu về quy trình gấp - Gấp tên lửa (6 hình trong 1 tờ) Tờ 1 - Gấp máy bay phản lực (8 hình trong 1 tờ) Tờ 1 - Gấp máy bay đuôi rời (15 hình trong 2 tờ) Bộ 1 - Gấp thuyền phẳng đáy không mui (13 hình trong 2 tờ) Bộ 1 - Gấp thuyền phẳng đáy có mui (13 hình trong 2 tờ) Bộ 1 2 Tranh mẫu về quy trình cắt dán - Cắt dán hình tròn Tờ 1 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe Tờ 1 - Cắt dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi Tờ 1 3 Tranh mẫu về quy trình làm đồ chơi - Làm đồng hồ đeo tay bằng giấy Tờ 1 - Làm con bướm Tờ 1 - Làm vòng đeo tay Tờ 1 - Làm đèn lồng Tờ 1 * Yêu cầu chung đối với tất cả các tranh: Khổ 109 x 79cm, in màu, cán láng dày, nẹp 2 đầu, có dây treo và có đủ các hình vẽ theo quy trình. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG
 10. Lê Vũ Hùng
 11. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN THỂ DỤC (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003) Số Tên danh mục Đơn vị Đặc tính kỹ thuật cơ bản Số lượng Ghi chú thứ tự thiết bị tính 1 Tranh Bài thể dục phát triển Bao gồm tám động tác của bài thể dục phát triển chung (vươn Bộ (8 tờ) 1 chung thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, nhảy, điều hòa) 2 Tranh Đội hình đội ngũ - Tranh điểm số theo đội hình hành ngang Bộ (2 tờ) 1 - Chuyển đội hình hàng ngang (hoặc hàng dọc) thành đội hình vòng tròn và ngược lại 3 Tranh bài tập rèn luyện tư thế - Đi theo vạch kẻ thẳng và đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông Bộ (2 tờ) 1 và kỹ năng vận động cơ bản - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang; đi kiễng gót hai tay chống hông 4 Thước dây Loại 10 – 20m bằng kim loại cuộn tròn Chiếc 1 5 Còi thể dục thể thao Bằng nhựa hoặc bằng sắt Chiếc 2 6 Quả cầu đá Bằng nhựa hoặc bằng cao su Quả 1 học sinh/1quả 7 Bóng nhỡ Bằng nhựa, cao su hoặc bằng da (chu vi 45 – 50cm) Quả 4 Dùng cho HS tập trong nhiều giờ 8 Cờ nhỏ Bằng vải đỏ, có cán cao 25 – 35cm Chiếc 10 9 Vợt đánh cầu chinh Bằng gỗ, kích thước tương đương phần cốt gỗ của vợt bóng bàn Chiếc 1 học sinh/ 1chiếc KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG
 12. Lê Vũ Hùng
Đồng bộ tài khoản