Quyết định số 121-HĐBT

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định số 121-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121-HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nghỉ đẻ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 121/HĐBT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NGHỈ ĐẺ ĐỐI VỚI NỮ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 176a-HĐBT ngày 24/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát huy vai trò và năng lực của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hôị chủ nghĩa; Nhằm khuyến khích mỗi gia đình chỉ nên có một, hai con đề người mẹ có điều kiện nuôi con khoẻ mạnh; Theo đề nghị của Ban Thư ký Tổng công đoàn Việt Nam và ý kiến tham gia của các ngành liên quan, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 7/HĐBT ngày 15/1/1983 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ thai sản đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước như sau: Nữ công nhân viên chức Nhà nước sinh con lần thứ 1, thứ 2 được nghỉ 180 ngày; sinh con lần sau được nghỉ 75 ngày. Điều 2. Nữ công nhân viên chức Nhà nước đẻ lần thứ 1, sinh đôi, sinh ba hoặc đã có một con mà đẻ lần thứ 2,, sinh đôi sinh ba, ngoài thời gian được nghỉ đẻ theo quy định ở Điều 1 nói trên, mỗi con sinh thêm được nghỉ thêm 30 ngày. Điều 3. Nữ công nhân viên chức Nhà nước sinh con lần thứ 1, thứ 2, mà con chết, sau khi đẻ được nghỉ 90 ngày. Điều 4. Nữ công nhân viên chức Nhà nước trong thời gian được nghỉ đẻ theo quy định ở các Điều 1, 2, 3 nói trên, được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng 100% tiền lương và các khoản phụ cấp thường xuyên.
  2. Điều 5. Quyết định này thi hành từ ngày có nghị quyết 176a-HĐBT ngày 24/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng. Bãi bỏ Quyết định số 92/HĐBT ngày 29/6/1984 về chế độ nghỉ sau khi đẻ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước. Điều 6. Tổng công đoàn Việt Nam thống nhất với Bộ Lao động, Bộ Tài chính,Bộ Y tế, Bộ Nội thương, Bộ Lương thực, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quyết định này. Điều 7. Bộ trưởng các Bộ, chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản