Quyết định số 124-CT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 124-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124-CT về việc quản lý, phân phối xe ô-tô con trong cả nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124-CT

  1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124-CT Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI XE Ô-TÔ CON TRONG CẢ NƯỚC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ (Hội đồng Bộ trưởng) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng, chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Căn cứ kế hoạch nhập khẩu xe ô-tô con hàng năm theo Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ ta và Chính phủ Liên Xô, Bộ Vật tư chịu trách nhiệm: a) Tổng hợp nhu cầu về xe ô-tô con của các ngành, các địa phương và các đơn vị sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch phân phối trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định, sau khi đã làm việc với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. b) Tổ chức việc tiếp nhận, bảo quản số xe nhập khẩu về và bán ra cho các ngành, các địa phương và các đơn vị sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được duyệt. Điều 2. Việc mua bán xe cũ quy định như sau: a) Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thì thực hiện theo Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 và Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng. b) Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp thì do thủ trưởng cơ quan quyết định; số tiền thu được nộp vào ngân sách Nhà nước, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Điều 3. a) Xe cũ của các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài công tác tại Việt Nam bán lại cho các tổ chức của Việt Nam thì thực hiện theo Quyết định số 131-HĐBT ngày 27-8-1987 của Hội đồng Bộ trưởng.
  2. b) Xe ô-tô con do các tổ chức và cá nhân người nước ngoài, Việt kiều tặng và xe thuộc các dự án đã ký kết thì do các cơ quan sau đây quyết định việc tiếp nhận và sử dụng: - Nếu là xe của các cơ quan Trung ương thì do thủ trưởng các bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng quyết định. - Nếu là xe của các cơ quan địa phương thì do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương quyết định. c) Trường hợp người Việt Nam đi công tác hoặc lao động ở nước ngoài khi về nước mang theo xe ô-tô con nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và thủ tục hải quan thì được đăng ký sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5. trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bộ trưởng các Bộ Vật tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ra thông tư hoặc thông tư liên Bộ hướng dẫn việc thi hành. Võ Văn Kiệt (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản