Quyết định số 124-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 124-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124-HĐBT về việc xây dựng vùng sản xuất lúa xuất khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124-HĐBT Hà Nội , ngày 08 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÙNG SẢN XUẤT LÚA XUẤT KHẨU HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để góp phần tích cực giải quyết những khó khăn về cân đối vật tư, máy móc cho nông nghiệp, bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp 5 năm 1986- 1990; Căn cứ kết luận của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 8 tháng 7 năm 1986; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ Lương thực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. QUYẾT ĐNNH: Điều 1.- Bộ Nông nghiệp phối hợp với Bộ Lương thực và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước lập quy hoạch và xác định trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm những vùng và diện tích sản xuất lúa cao sản, đặc sản dành để xuất khNu. Đồng thời phải có kế hoạch thâm canh, tăng vụ, mở rộng diện tích nhằm bảo đảm mức tiêu dùng lương thực trong nước ngày càng tăng. Trước mắt, trong năm 1987, các Bộ nói trên bàn với Uỷ ban nhân dân một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long triển khai xây dựng một cách vững chắc một số vùng sản xuất lúa xuất khNu ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất, với diện tích gieo trồng khoảng 25 đến 30 vạn hécta để N hà nước có thể huy động hàng năm cho xuất khNu từ 60 vạn tấn lúa trở lên; sau đó, mở rộng dần các năm sau. Điều 2.- Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, Bộ N ông nghiệp, Bộ Lương thực cùng Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải có kế hoạch ưu tiên đầu tư cho vùng sản xuất lúa xuất khNu đã được xác định, và đầu tư đồng bộ từ sản xuất, thu mua, bao bì, bảo quản, vận chuyển đến chế biến; ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và quá trình chế biến, bảo quản nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng và sản lượng gạo xuất khNu. Điều 3.- Thông qua các hình thức thu thuế, hợp đồng kinh tế hai chiều và một phần mua bằng giá thoả thuận, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm huy động và giao nộp cho N hà nước số lúa xuất khNu theo đúng chính sách và đúng kế hoạch để N hà nước xuất khNu và nhập khNu phân bón, thuốc trừ sâu và máy nông nghiệp. N goài số lúa nói trên, địa phương có thể mua thêm và được phép uỷ thác cho Bộ Lương thực xuất khNu để lấy tiền nhập lại phân bón, thuốc trừ sâu, tư liệu sản xuất khác và một số hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống ở địa phương.
  2. Điều 4.- Bộ N ông nghiệp, Bộ Lương thực chủ trì cùng Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, Uỷ ban Vật giá N hà nước và các ngành có liên quan khác nghiên cứu và trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định về chính sách khuyến khích sản xuất và thu mua lúa xuất khNu. Điều 5.- Để bảo đảm trung ương nắm chắc việc chỉ đạo sản xuất, huy động xuất khNu ở những vùng lúa cao sản này, Bộ Lương thực bàn với Bộ N ông nghiệp để thống nhất quản lý việc cung ứng vật tư, hàng hoá và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất, thu mua, chế biến lúa xuất khNu, ký hợp đồng với các địa phương thu lại sản phNm để xuất khNu. Từng vụ và hàng năm Bộ Lương thực, Bộ N ông nghiệp phải quyết toán riêng số vật tư, hàng hoá và dịch vụ này với các địa phương và với N hà nước. Điều 6.- Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lương thực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, Thủ trưởng các ngành có liên quan khác và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh sản xuất lúa xuất khNu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Chí Công (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản