Quyết định số 1242/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1242/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1242/QĐ-UB về việc thu lệ phí chứng nhận, sao lục và cấp phát các giấy tờ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1242/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1242/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CHỨNG NHẬN, SAO LỤC VÀ CẤP PHÁT CÁC GIẤY TỜ (LỆ PHÍ HÀNH CHÁNH) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962; - Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 24/CP ngày 2-2-1976 ban hành bản qui định về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp Tỉnh, Thành trong lĩnh vực quản lý kinh tế ; - Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh thành phố Hồ Chí Minh ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. – Nhân dân khi yêu cầu Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện, Phường, Xã chứng nhận, sao lục hoặc cấp phát các giấy tờ phải nộp khoản lệ phí (gọi là lệ phí hành chánh) ấn định như sau : a) Các loại giấy tờ có ghi nhận giá tiền như : về chuyển dịch tài sản, các hợp đồng dịch vụ… Nộp 2 phần ngàn trên trị giá. b) Các loại giấy tờ như : - Chứng nhận chữ ký 0đ50/1 bản - Chứng nhận sao y bản chính 0đ50/1 bản - Chứng nhận lý lịch 0đ50/1 bản - Trích lục hộ tịch 0đ50/1 bản Điều 2. – Lệ phí cấp bản sao các văn kiện do Phòng Công chứng (thuộc Ban Pháp chế Thành phố) cấp định như sau :
  2. a) Sao các giấy tờ chữ Việt 1đ50/1 bản trang đánh máy - Sao các giấy tờ chữ nước ngoài 3đ00/1 bản trang đánh máy b) Lệ phí cấp bản sao 6đ00/1 bản c) Các trường hợp trả cho đương sự những quyền bằng khoản (đã nộp ở Phòng Chưởng Khế cũ để làm thủ tục mua bán trước ngày 30-4-1975 hoặc để đảm bảo cho số tiền vay ở Ngân hàng). 15đ00/1 bằng khoản - Hình thức thu : sử dụng bằng biện lai hoặc niêm do Sở Tài chánh phát hành. Điều 3. – Miễn lệ phí đối với các giấy tờ như sau : - Các giấy tờ dùng vào việc xin cứu trợ xã hội, y tế, bảo trợ tư pháp. - Các giấy tờ nộp xin trợ cấp hưu bổng. Các giấy tờ học sinh phổ thông nộp để dự thi (Các giấy tờ được miện lệ phí sẽ được đóng dấu MIỄN LỆ PHÍ). Điều 4. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Điều 5. – Các đồng chí Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Ban Pháp chế thành phố, Giám đốc Sở Tài Chánh, và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Võ Danh
Đồng bộ tài khoản