Quyết định số 125-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 125-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125-CP về việc đổi tên một số xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125-CP Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 125-CP NGÀY 23-4-1980 V VI C I TÊN M T S XÃ VÀ THN TR N THU C T NH AN GIANG H I NG CHÍNH PH Căn c i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh An Giang, QUY T NNH i u 1: Nay phê chuNn vi c i tên m t s xã và th tr n c a huy n Phú Tân, thu c t nh An Giang như sau: 1. Xã Hoà H o i tên thành xã Tân Hoà; 2. Xã Châu Giang i tên thành xã Phú Hi p; 3. Xã Hưng Nhơn i tên thành xã Phú Hưng; 4. Th tr n M Lương chuy n thành xã Phú M . i u 2: U ban nhân dân t nh An Giang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản