Quyết định số 1287/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 1287/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1287/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1287/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1287/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐNA BÀN THÀN H PHỐ HÀ N ỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh liên quan; Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 571/TTr-SCT ngày 24/02/2009, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà N ội gồm các thành viên sau đây: 1. Đ/c N guyễn Huy Tưởng – Phó Chủ tịch UBN D Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo. 2. Đ/c N guyễn Thị N hư Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương – Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo. 3. Đ/c Lê Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở N ội vụ - Ủy viên 4. Đ/c Phạm Công Bình – Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên 5. Đ/c N guyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc - Ủy viên 6. Đ/c N guyễn Văn N uôi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên 7. Đ/c N guyễn Đình Dương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên 8. Đ/c N guyễn Đăng Bình – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên 9. Đ/c Lâm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBN D quận Hoàn Kiếm - Ủy viên 10. Đ/c Đỗ Viết Bình – Phó Chủ tịch UBN D quận Ba Đình - Ủy viên 11. Đ/c N guyễn Quang Phục – Phó Chủ tịch UBN D quận Đống Đa - Ủy viên 12. Đ/c N guyễn Văn Hiếu – Phó Chủ tịch UBN D quận Hai Bà Trưng - Ủy viên 13. Đ/c Lưu Tất Thắng- Phó Chủ tịch UBN D quận Thanh Xuân - Ủy viên 14. Đ/c Lê Văn Phượng – Phó Chủ tịch UBN D quận Tây Hồ - Ủy viên
  2. 15. Đ/c Dương Cao Thanh – Phó Chủ tịch UBN D quận Cầu Giấy - Ủy viên 16. Đ/c Đỗ Huy Chiến – Phó Chủ tịch UBN D quận Long Biên - Ủy viên 17. Đ/c N guyễn Văn Việt – Phó Chủ tịch UBN D quận Hoàng Mai - Ủy viên 18. Đ/c N guyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBN D huyện Từ Liêm - Ủy viên 19. Đ/c Dương Dũng – Phó Chủ tịch UBN D huyện Gia Lâm - Ủy viên 20. Đ/c Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBN D huyện Đông Anh - Ủy viên 21. Đ/c Vương Văn Bút – Phó Chủ tịch UBN D huyện Sóc Sơn - Ủy viên 22. Đ/c Vũ Văn N hàn - Phó Chủ tịch UBN D huyện Thanh Trì - Ủy viên 23. Đ/c N guyễn Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBN D Thành phố Hà Đông - Ủy viên 24. Đ/c Hà Văn Đông – Phó Chủ tịch UBN D Thành phố Sơn Tây - Ủy viên 25. Đ/c N guyễn Thế Hà – Phó Chủ tịch UBN D huyện Ba Vì - Ủy viên 26. Đ/c Chu Đại Thành – Phó Chủ tịch UBN D huyện Thạch Thất - Ủy viên 27. Đ/c N guyễn Việt Liên – Phó Chủ tịch UBN D huyện Phúc Thọ - Ủy viên 28. Đ/c N guyễn Phúc Hải - Phó Chủ tịch UBN D huyện Mỹ Đức - Ủy viên 29. Đ/c Hoàng Đăng Chiều – Phó Chủ tịch UBN D huyện Quốc Oai - Ủy viên 30. Đ/c Lê Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBN D huyện Thanh Oai - Ủy viên 31. Đ/c N guyễn Trí Quân – Phó Chủ tịch UBN D huyện Phú Xuyên - Ủy viên 32. Đ/c N guyễn Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBN D huyện Đan Phượng - Ủy viên 33. Đ/c Đỗ Hồng Quang – Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ - Ủy viên 34. Đ/c Uông Đức N gọc – Phó Chủ tịch UBN D huyện Thường Tín - Ủy viên 35. Đ/c N guyễn Quang Đức – Phó Chủ tịch UBN D huyện Hoài Đức - Ủy viên 36. Đ/c Lê Đình Trường – Phó Chủ tịch UBN D huyện Ứng Hòa - Ủy viên 37. Đ/c Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch UBN D huyện Mê Linh - Ủy viên Điều 2. Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà N ội có nhiệm vụ giúp UBN D Thành phố chỉ đạo thực hiện phát triển mạng lưới chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân Thủ đô, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đảm bảo văn minh thương mại và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo: 1. Ban chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban quy định.
  3. 2. Ban chỉ đạo có tổ công tác giúp việc, thành viên do Trưởng Ban quyết định. 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do UBN D Thành phố phê duyệt hàng năm và được chuyển về tài khoản của sở Công Thương. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ. Chánh Văn phòng UBN D thành phố; Giám đốc các sở, ngành Thành phố liên quan, Chủ tịch UBN D các Quận, Huyện, Thành phố trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TNCH Nơi nhận: - N hư điều 4; - Bộ Công Thương (để báo cáo); - Thường trực Thành ủy, HĐN D (để báo cáo); - Các Đ/c Phó Chủ tịch UBN DTP; - CPVP, các phòng: TH, KT, CT; Nguyễn Thế Thảo - Lưu VT, SCT.
Đồng bộ tài khoản