Quyết định số 13/2002/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
1
download

Quyết định số 13/2002/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước (NIX) của các IXP do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2002/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2002/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG TRUY NHẬP TRỰC TIẾP INTERNET TRONG NƯỚC (NIX) CỦA CÁC IXP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2001/NÐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông tại Công văn số 4953/VPCP-KTTH ngày 19/10/2001 của Văn phòng Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước (NIX) của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) như sau: 1. Cước cài đặt: 2.272.000 đồng/cổng (thu một lần). 2. Cước thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước: STT STT Tốc độ (Kbps) Mức cước
  2. (1.000 đ/tháng) 1 64 13.012 2 128 19.518 3 192 20.828 4 256 22.139 5 320 22.816 6 384 23.494 7 448 24.759 8 512 26.024 9 576 26.190 10 640 26.355 11 704 26.521 12 768 26.687 13 832 26.852 14 896 27.018 15 960 27.184 16 1.024 27.349 17 1.088 27.515 18 1.152 27.681 19 1.216 27.846 20 1.280 28.012 21 1.344 28.178 22 1.408 28.343 23 1.472 28.509 24 1.536 28.675 25 1.600 28.840 26 1.664 29.004 27 1.728 29.172
  3. 28 1.792 29.337 29 1.856 29.503 30 1.920 29.669 31 1.984 29.834 32 2.048 30.000 3. Các mức cước quy định tại Mục 1, 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và cước thuê kênh viễn thông từ các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP), từ người sử dụng đến cổng tổng đài truy nhập Internet trực tiếp trong nước (NIX) của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP). Ðiều 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) được quy định hình thức tính và thu cước khác trên nguyên tắc tổng cước sử dụng trong tháng không vượt quá mức cước thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước quy định tại éiều 1 nêu trên. Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2002 Ðiều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Ðiều 5 - PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c) - PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c) - Văn phòng Chính phủ - Ban Vật giá Chính phủ - Lưu VP, KTKH Trần Ngọc Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản