Quyết định số 130-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 130-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 130-HĐBT về việc mở rộng thị xã Hoà Bình thuộc tỉnh Hà Sơn Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 130-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130-H BT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 1983 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 130-H BT NGÀY 11-11-1983 V VI C M R NG THN XÃ HOÀ BÌNH THU C T NH HÀ SƠN BÌNH. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Sơn Bình và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. - Tách xã Thái Bình c a huy n Kỳ Sơn sáp nh p vào th xã Hoà Bình. - a gi i c a th xã Hoà Bình phía b c, phía ông và phía nam giáp huy n Kỳ Sơn, phía tây giáp huy n Kỳ Sơn và huy n à B c. - a gi i c a huy n Kỳ Sơn phía b c giáp huy n Lương Sơn, phía nam giáp huy n Tân L c, phía ông giáp huy n Kim Bôi, phía tây giáp huy n à B c và th xã Hoà Bình. i u 2. - U ban nhân dân t nh Hà Sơn Bình và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản