intTypePromotion=1

Quyết định số 136-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 136-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136-QĐvề việc ban hành ba tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136-QĐ

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 136-QĐ Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1992 QUY T Đ NH BAN HÀNH BA TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG KHOA H C - CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27-12-1990; Xét ngh c a T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T Đ NH: Nay ban hành 3 (ba) tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: TCVN 4380-1992 Tôm th t ông l nh - Yêu c u k thu t. - thay th TCVN 4380-86; TCVN 4381-1992 Tôm v ông l nh - Yêu c u k thu t. - thay th TCVN 4381-86; TCVN 5289-1992 Tôm m c ông l nh - Yêu c u vi sinh. thay th TCVN 5289-90. Lê Quý An ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2