Quyết định số 138-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 138-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138-CP về việc thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 138-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THANH TRA THUỘC BỘ Y TẾ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế, Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế, Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 08 năm 1964, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế. Điều 2. Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Y tế làm công tác thanh tra trong các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan y tế địa phương và các cơ sở y tế thuộc các ngành ở trung ương về những việc dưới đây: - Việc chấp hành các nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ và các quyết định, thông tư, chỉ thị của Bộ Y tế về công tác y tế; - Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản về công tác y tế và việc chấp hành các chế độ, tiêu chuẩn, quy tắc chuyên môn về các mặt công tác: phòng bệnh, chữa bệnh, sản xuất và phân phối thuốc, thiết bị, dụng cụ y tế và thu mua dược liệu; - Việc chấp hành các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với bệnh nhân và đối với công nhân, viên chức làm công tác y tế; - Việc xét và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác y tế, do cán bộ và nhân dân khiếu nại, tố giác. Điều 3. Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế do một trưởng ban phụ trách. Giúp việc trưởng ban có một hoặc hai phó ban.
  2. Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế do ông Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Điều 5. Ông Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản