Quyết định số 14/2002/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2002/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2002/QÐ-TCBÐ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2002/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2002/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ CÀI ĐẶT VÀ THUÊ CỔNG KẾT NỐI TRỰC TIẾP INTERNET QUỐC TẾ (IIG) CỦA CÁC IXP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2001/NÐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông tại Công văn số 4953/VPCP-KTTH ngày 19/10/2001 của Văn phòng Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) như sau: 1. Cước cài đặt: 4.545.000 đồng/cổng (thu một lần). 2. Cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế: STT Tốc độ (Kbps) Mức cước
  2. (1.000 đ/tháng) 1 64 19.976 2 128 31.163 3 192 41.352 4 256 51.539 5 320 60.129 6 384 68.719 7 448 77.609 8 512 86.497 9 576 95.187 10 640 103.877 11 704 112.567 12 768 121.257 13 832 127.699 14 896 134.141 15 960 140.584 16 1.024 147.026 17 1.088 151.945 18 1.152 156.865 19 1.216 161.784 20 1.280 166.703 21 1.344 171.622 22 1.408 176.542 23 1.472 181.461 24 1.536 186.379 25 1.600 193.047 26 1.664 199.714 27 1.728 206.381
  3. 28 1.792 213.048 29 1.856 219.715 30 1.920 226.382 31 1.984 233.050 32 2.048 239.717 3. Các mức cước quy định tại Mục 1, 2 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và cước thuê kênh viễn thông từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP), từ người sử dụng đến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP). Ðiều 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) được quy định hình thức tính và thu cước khác trên nguyên tắc tổng cước sử dụng trong tháng không vượt quá mức cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế quy định tại Ðiều 1 nêu trên. Ðiều 3. Căn cứ vào các quy định về quản lý dịch vụ Internet do Tổng cục Bưu điện ban hành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) được quy định mức cước cài đặt, cước truy nhập Internet trực tiếp của mình; cước cài đặt và cước truy nhập trực tiếp giữa các ISP với nhau. Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Ðiều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi thành quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Ðiều 5 - PTT Nguyễn Tấn Dũng (để b/c) - PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c) - Văn phòng Chính phủ - Ban Vật giá Chính phủ - Lưu VP, KTKH Trần Ngọc Bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản