Quyết định số 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
2
download

Quyết định số 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC về nội dung, tiêu chí định canh định cư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC

  1. 140/1999/QD-BNN-DCDC,Quy t nh 140,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, nh canh nh cư,Quyet dinh 140,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Dinh canh dinh cu Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản