Quyết định số 140-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 140-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140-QĐ về lợi suất cho vay đối với ngành tư liệu sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140-QĐ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HỎA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-QĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ LỢI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI NGÀNH TƯ LIỆU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ đề nghị của ông Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Tất cả các loại cho vay đối với ngành tư liệu sản xuất nông nghiệp đều áp dụng lợi suất 0,3% mỗi tháng, trừ cho vay thanh toán vẫn áp dụng lợi suất 0,2% mỗi tháng. Điều 2. – Quyết định này thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1963. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Hùng
Đồng bộ tài khoản