Quyết định số 14252/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 14252/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14252/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14252/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THU TP HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 14252/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE Ô TÔ C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t Thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a y ban nhân dân TP Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu TP Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu Giá tr gia tăng, Thu nh p doanh nghi p cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn TP Hà N i”; Căn c các công văn s 270, 271/CLTH ngày 03/07/2008 c a Công ty TNHH SX&LR ô tô Chu Lai Trư ng H i, s 18/CV ngày 17/09/2008 c a Công ty c ph n cơ khí ô tô 3-2, công văn s 249/CV-2008 ngày 24/09/2008 c a Công ty TNHH thi t b công nghi p n ng MICO, s 489, 490/2008-TMV ngày 23/09/2008 c a Công ty ô tô TOYOTA Vi t Nam, s 04/HMV ngày 01/09/2008 c a Công ty CP ô tô HYUNDAI Vi t Nam v vi c thông báo giá xe và giá bán xe ô tô trên th trư ng TP Hà N i t i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành C c Thu và S Tài chính Hà N i ngày 03/10/2008, v vi c xác nh giá tính l phí trư c b các lo i tài s n; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh B ng giá t i thi u các lo i xe ô tô t i các Quy t nh trư c ây c a C c Thu thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT Lo i xe Năm s n Giá xe m i xu t PH N III CÁC LO I XE Ô TÔ S N XU T NĂM 1997 V SAU CHƯƠNG I: XE Ô TÔ CÁC HÃNG NH T B N S N XU T A. XE Ô TÔ HI U TOYOTA 1 TOYOTA LAND CRUISER 4.7; 08 ch 2008 1.794 2 TOYOTA HILUX 3.0; 05 ch , 530 kg (xe bán t i) 2008 563
  2. C. XE Ô TÔ HI U HONDA 1 HONDA CIVIC HYBRID 1.3; 05 ch 2008 1.100 L. XE T I CÁC HÃNG C A NH T 1 ISUZU; (ô tô bơm bê tông) 2008 7.200 2 HINO FS1ERV; (ô tô bơm bê tông) 2007 4.100 3 NISSAN CWB459HDLB; 12 t n 2008 1.700 CHƯƠNG II: XE Ô TÔ CÁC HÃNG C A C S N XU T B. XE Ô TÔ HI U BMW 1 BMW 135I COUPE 3.0; 04 ch (mui kín) 2008 1.700 2 BMW 135I CONVERTIBLE 3.0; 04 ch (mui tr n) 2008 1.900 CHƯƠNG IV: XE Ô TÔ CÁC HÃNG Ý, TH Y I N, M E. XE Ô TÔ HI U KHÁC 1 VOLVO SY5402THB; (ô tô bơm bê tông) 2008 6.900 CHƯƠNG V: XE Ô TÔ CÁC HÃNG HÀN QU C S N XU T B. XE Ô TÔ HI U HYUNDAI 1 HYUNDAI VERNA 1.5; 05 ch 2008 400 2 HYUNDAI 24 TON; 19,6 t n 2003 800 3 HYUNDAI VERACRUZ 3.0; 07 ch 2008 1.154 4 HYUNDAI VERACRUZ 3.8; 07 ch 2008 1.055 5 HYUNDAI SANTA FE 2.7; 07 ch (2x4) 2008 623 6 HYUNDAI SANTA FE 2.2; 07 ch (2x4) 2008 656 7 HYUNDAI SANTA FE 2.7; 07 ch (4x4) 2008 723 8 HYUNDAI SANTA FE 2.2; 07 ch (4x4) 2008 756 9 HYUNDAI ACCENT 1.4; 05 ch 2008 424 10 HYUNDAI ACCENT 1.5; 05 ch 2008 473 11 HYUNDAI GETZ 1.1; 05 ch 2008 341 12 HYUNDAI GETZ 1.4; 05 ch 2008 390 13 HYUNDAI ELANTRA 1.6; 05 ch (s t ng) 2008 507 14 HYUNDAI ELANTRA 1.6; 05 ch (s sàn) 2008 440 15 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.4; 06 ch (ô tô t i van) 2008 457 16 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.5; 06 ch (ô tô t i van) 2008 490 17 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.4; 08 ch (s sàn) 2008 540 18 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.4; 09 ch (s t ng) 2008 606 19 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.5; 09 ch 2008 573 20 HYUNDAI Grand Starex GLS(H-1) 2.5; 12 ch 2008 606 21 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.4; 06 ch (xe ch ti n) 2008 447 22 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.5; 06 ch (xe ch ti n) 2008 473
  3. 23 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.5; 06 ch (xe c u thương) 2008 457 24 HYUNDAI Grand Starex(H-1) 2.4; 06 ch (xe c u thương) 2008 440 CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ TRUNG QU C 1 DONGFENG; (ô tô bơm bê tông) 2007 1.500 2 DONGFENG PEUGEOT DC7164DTA 307 1.6; 05 ch 2008 300 3 DONGFENG PEUGEOT DC7164DTA 307 2.0; 05 ch 2007 400 4 DONGFENG EQ5280GJBM 11,35 t n (ô tô tr n bê tông) 2008 914 CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LD VI T NAM C. XE CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VI T NAM 1 TOYOTA CAMRY 3.5Q 3.5; 05 ch 2008 1.123 2 TOYOTA CAMRY 2.4G 2.4; 05 ch 2008 865 3 TOYOTA COROLLA 1.8MT 1.8; 05 ch 2008 580 4 TOYOTA COROLLA 1.8AT 1.8; 05 ch 2008 618 5 TOYOTA VIOS G 1.5; 05 ch 2008 487 6 TOYOTA VIOS E 1.5; 05 ch 2008 445 7 TOYOTA INNOVA V 2.0; 08 ch 2008 566 8 TOYOTA INNOVA G 2.0; 08 ch 2008 512 9 TOYOTA HIACE Commuter Gasoline 2.7; 16 ch 2008 522 10 TOYOTA HIACE Commuter Diesel 2.5; 16 ch 2008 540 11 TOYOTA HIACE Super Wagon 2.7; 10 ch 2008 633 M. XE Ô TÔ KHÁC DO VI T NAM S N XU T 1 KIA K2700II; 1,25 t n 2008 205 2 KIA K3000S; 1,4 t n 2008 235 3 THACO FC2300; 990 kg 2008 127 4 THACO FC2600; 990 kg 2008 137 5 THACO FC2200; 1,25 t n 2008 154 6 FOTON BJ1043V8JB5-2; 1,5 t n 2008 167 7 FOTON BJ1043V8JE6-F; 2 t n 2008 195 8 THACO FC3300; 2,5 t n 2008 203 9 THACO FC3900; 3 t n 2008 197 10 THACO FC4100; 3,45 t n 2008 209 11 THACO FC4100; 3,45 t n (ca bin ơn 1900) 2008 237 12 THACO FC4100K; 3,45 t n 2008 209 13 THACO FC4200; 5 t n 2008 289 14 THACO FC4800; 6,5 t n 2008 315 15 THACO FD2300A; 990 kg 2008 159 16 THACO FD2200A; 1,25 t n 2008 175
  4. 17 QINJI QJ4525D; 2 t n 2008 178 18 THACO QD20-4WD; 2 t n 2008 205 19 THACO FD2700A; 2 t n 2008 199 20 THACO FD200-4WD; 2 t n 2008 239 21 THACO FD3800A; 3 t n 2008 205 22 THACO QD35-4WD; 3,45 t n 2008 270 23 QINJI QJ7540PD; 4 t n 2008 225 24 THACO FD3500A; 3,45 t n 2008 219 25 THACO FD3500A; 3,45 t n (ca bin ơn 1900) 2008 259 26 THACO FD35-4WD; 3,45 t n 2008 305 27 THACO FD4100A; 4,5 t n 2008 231 28 THACO FD4100A1; 4,5 t n 2008 269 29 THACO QD45-4WD; 4,5 t n 2008 275 30 THACO FD4200A; 6 t n 2008 315 31 THACO BJ3251DLPJB-5; 12,3 t n 2008 927 32 FOTON BJ5243VMCGP; 14,8 t n 2008 560 33 FOTON BJ4183SMFJB-S3; (ô tô u kéo) 2008 675 34 FOTON BJ4253SMFJB-S3; (ô tô u kéo) 2008 765 35 THACO JB70; 28 ch 2008 495 36 THACO JB86L; 35 ch 2008 637 37 THACO KB80SLI; 35 ch 2008 695 38 THACO KB80SLII; 30 ch 2008 690 39 THACO KB88SLI; 39 ch 2008 799 40 THACO KB88SLII; 35 ch 2008 794 41 THACO KB88SEI; 39 ch 2008 880 42 THACO KB88SEII; 35 ch 2008 870 43 THACO KB110SL; 47 ch 2008 1.105 44 THACO KB110SLII; 43 ch 2008 1.100 45 THACO KB110SEII; 47 ch 2008 1.210 46 THACO KB110SEIII; 43 ch 2008 1.205 47 THACO KB115SEI; 51 ch 2008 1.854 48 THACO KB115SEII; 47 ch 2008 1.847 49 THACO KB115SEIII; 43 ch 2008 1.840 50 THACO KB120SE; (ô tô giư ng n m) 2008 2.250 51 THACO KB120LSI; 51 ch 2008 2.107 52 THACO KB120LSII; 47 ch 2008 2.100 53 THACO HYUNDAI COUNTY; 29 ch 2008 785
  5. 54 THACO HC112L; 80 ch 2008 1.115 55 THACO HYUNDAI 115L; 47 ch 2008 1.335 56 KIA K2700II/THACO-TMB-C; 1 t n 2008 219 57 KIA K2700II/THACO-TK-C; 1 t n 2008 222 58 KIA K3000S/THACO-TMB-C; 1,2 t n 2008 250 59 KIA K3000S/THACO-MBB-C; 1,2 t n 2008 250 60 KIA K3000S/THACO-TK-C; 1,1 t n 2008 252 61 THACO FC2300-TMB-C; 900 kg 2008 139 62 THACO FC2300-MBB-C; 880 kg 2008 139 63 THACO FC2300-TK-C; 880 kg 2008 143 64 THACO FC2600-TMB-C; 900 kg 2008 149 65 THACO FC2600-MBB-C; 900 kg 2008 149 66 THACO FC2600-TK-C; 880 kg 2008 153 67 THACO FC2200-TMB-C; 1 t n 2008 170 68 THACO FC2200-MBB-C; 1 t n 2008 170 69 THACO FC2200-TK-C; 1 t n 2008 172 70 FOTON BJ1043V8JB5-2/THACO-TMB-C; 1,35 t n 2008 182 71 FOTON BJ1043V8JB5-2/THACO-MBB-C; 1,25 t n 2008 182 72 FOTON BJ1043V8JB5-2/THACO-TK-C; 1,2 t n 2008 186 73 FOTON BJ1043V8JE6-F/THACO-TMB-C; 1,85 t n 2008 211 74 FOTON BJ1043V8JE6-F/THACO-MBB-C; 1,7 t n 2008 211 75 FOTON BJ1043V8JE6-F/THACO-TK-C; 1,7 t n 2008 215 76 THACO FC3300-TMB-C; 2,4 t n 2008 223 77 THACO FC3300-TK-C; 2,3 t n 2008 226 78 THACO FC3300-MBB-C; 2,3 t n 2008 219 79 THACO FC3900-TMB-C; 2,85 t n 2008 218 80 THACO FC3900-TK-C; 2,8 t n 2008 221 81 THACO FC4100-TMB-C; 3,2 t n 2008 254 82 THACO FC4100-TK-C; 3,1 t n 2008 258 83 THACO FC4100K-TMB-C; 3,2 t n 2008 222 84 THACO FC4100K-TK-C; 3,1 t n 2008 224 85 THACO FC4200-TMB-C; 4,5 t n 2008 329 86 THACO FC4200-TK-C; 4,5 t n 2008 321 87 THACO FC4800-TMB-C; 6 t n 2008 357 88 FOTON BJ5243VMCGP/THACO-TMB-C; 9 t n 2008 656 89 TRANSICO BAHAI HCK29E3; 29 ch 2008 738
  6. ( i v i các xe ô tô không th hi n y s lo i trên h sơ, ngh các Chi c c Thu ki m tra tr c ti p tài s n xác nh chính xác s lo i y c a xe trư c khi làm th t c thu LPTB) i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b , i v i các doanh nghi p kinh doanh bán xe th p hơn giá quy nh c a hãng s n xu t thì vi c n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán ư c áp d ng t ngày 03/07/2008 (xe ô tô do chi nhánh công ty TNHH SX&LR ô tô Chu Lai Trư ng H i s n xu t); t ngày 17/09/2008 (xe ô tô do Công ty c ph n cơ khí ô tô 3-2 s n xu t); t ngày 24/09/2008 (xe ô tô do Công ty TNHH thi t b công nghi p n ng MICO nh p khNu); t ngày 26/09/2008 (xe ô tô do chi nhánh Công ty ô tô TOYOTA Vi t Nam s n xu t, nh p khNu); t ngày 01/09/2008 (xe ô tô do chi nhánh Công ty CP ô tô HYUNDAI Vi t Nam nh p khNu) theo thông báo c a hãng s n xu t, nh p khNu và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c Thu qu n, huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c Thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i - Như i u 3; “ th c hi n” - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n) Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản