Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
7
download

Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2004/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang Làng Linh Đàm-Xã Hoàng Liệt-Huyện Thanh Trì-Hà Nội( nay là Phường Hoàng Liệt–Quận Hoàng Mai)Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

  1. 145/2004/QD-UB,Quy t nh 145,Thành ph Hà N i, i u l Qu n lý xây d ng,C i t o,Ch nh trang,Quy ho ch chi ti t,Hoàng Li t,T l 1-500,Làng Linh àm,Xây d ng- ô th ,Quyet dinh 145,Thanh pho Ha Noi,Dieu le Quan ly xay dung,Cai tao,Chinh trang,Quy hoach chi tiet,Hoang Liet,Ty le 1-500,Lang Linh Dam,Xay dung- Do thi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
  2. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản