Quyết định số 145-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 145-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145-CP về việc thành lập trường Đại học quân y do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 1966 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN Y HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo bác sĩ và dược sĩ quân y. Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, công văn số 93-QP ngày 15 tháng 4 năm 1966 và theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, công văn số 29-KH ngày 9 tháng 5 năm 1966, sau khi có sự thỏa thuận của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 27 tháng 7 năm 1966 của thường vụ Hội đồng Chính phủ Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở các trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay thành lập Trường đại học quân y thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng. Điều 2. Trường đại học quân y có nhiệm vụ: a) Đào tạo và bồi dưỡng những bác sĩ, dược sĩ quân y có trình độ đại học, theo các hình thức: - Dài hạn tập trung ban ngày. - Chuyên tu tập trung ban ngày. - Tại chức (học ban đêm, học bằng thư). b) Cùng với Viện y học quân sự: - Nghiên cứu khoa học quân y. - Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quân y sau bậc đại học. Điều 3. Đối tượng đào tạo và bồi dưỡng của trường đại học quân y là:
  2. a) Đối với hệ dài hạn: những quân nhân (chiến sĩ và cán bộ) có đạo đức, tư cách tốt, có trình độ văn hóa lớp 10 phổ thông hoặc bổ túc văn hóa, có sức khỏe, đã được rèn luyện, thử thách trong quân đội trên một năm. b) Đối với hệ chuyên tu và tại chức: những y sĩ và những cán bộ quân y có trình độ tương đương y sĩ, có đạo đức, tư cách tốt, có trình độ văn hóa lớp 10 phổ thông hoặc bổ túc văn hóa, có sức khỏe, đã phục vụ trong quân đội ba năm trở lên. c) Đối với hệ bổ túc sau bậc đại học: những bác sĩ, dược sĩ quân y, có đạo đức tư cách tốt, có sức khỏe, có năng khiếu chuyên khoa, đã phục vụ từ hai năm trở lên ở các cơ sở y tế của các lực lượng vũ trang nhân dân. Điều 4. Giao trách nhiệm cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Bộ Y tế giúp đỡ trường đại học quân y xây dựng chương trình và kế hoạch giảng dạy sát hợp với yêu cầu và mục tiêu đào tạo cán bộ quân y các loại. Giao trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ giảng dạy và những thiết bị cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của trường đại học quân y. Điều 5. Trường đại học quân y do một hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc hiệu trưởng có một hoặc hai hiệu phó. Điều 6. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ông Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản