Quyết định số 147/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 147/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 147/1999/QĐ-BNN- Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1999 TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LÂM NÔNG SẢN SÀI GÒN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 98/TCLĐ ngày 27/2/1993 của Bộ Lâm nghiệp cũ nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Công ty khai thác chế biến lâm sản, sau đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam; Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 1618 TCT/TCLĐ/CV ngày 01/10/1999; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty xuất nhập khẩu lâm nông sản Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam: *Kinh doanh xuất nhập khẩu : - Hàng tiêu dùng, phương tiện vận tải, phân bón - Động vật có nguồn gốc từ gây nuôi không thuộc danh mục cấm của Nhà nước *Dịch vụ bảo quản, chống mối mọt các mặt hàng nông lâm sản và các công trình xây dựng. Điều 2.- Giám đốc Công ty XNK lâm nông sản Sài Gòn chịu trách nhiệm tiến hành đăng ký hoạt động sản xuát kinh doanh bổ sung theo quy định hiện hành. Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  2. Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty XNK lâm nông sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản