Quyết định số 1494/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 1494/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1494/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1494/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1494/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Tờ trình số 61/TTr- UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1489/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của thành phố Cần Thơ năm 2006. Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 13 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Cần Thơ; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ;
  2. - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH 04 TẬP THỂ VÀ 13 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 1494/TTg-TCCB ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Trường Tiểu học Trà Nóc 1, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ; 2. Trường Tiểu học An Thới 1, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ; 3. Trường Mầm non Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; 4. Trường Tiểu học Thực hành, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 5. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thạnh An, thành phố Cần Thơ; 6. Bà Đặng Thị Hằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; 7. Ông Võ Hữu Tâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 3, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; 8. Bà Mai Cẩm Cưng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; 9. Bà Trần Thị Thắm, Hiệu trưởng trường Mầm Non Hướng Dương, phường Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ; 10. Bà Nguyễn Thị Hoà, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ; 11. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thới Thuận 4, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ; 12. Ông Nguyễn Tấn Tài, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào Tạo quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
  3. 13. Bà Phan Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non1 tháng 6, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 14. Ông Trần Quang Khiêm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 15. Bà Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thực hành, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Hoà 1, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 17. Ông Trương Văn Lữ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản