Quyết định số 15-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 15-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15-NV về việc đổi tên Hội Hồng thập tự nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Hội Chữ thập đỏ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15-NV

  1. BỘ NỘI VỤ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-NV Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN HỘI HỒNG THẬP TỰ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA THÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ và quyết định bổ sung số 31- CP ngày 20 tháng 3 năm 1963; Căn cứ luật số 102-SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định quyền lập hội; Căn cứ nghị định số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật nói trên; Căn cứ nghị định số 77-NV/NĐ ngày 31 tháng 5 năm 1947 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Hồng thập tự nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Xét điều lệ mới của Hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1965, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Hội Hồng thập tự nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được phép đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Điều 2. - Hội Chữ thập đỏ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được phép hoạt động theo luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ duyệt ngày 24 tháng 01 năm 1966 kèm theo quyết định này. Điều 3. – Ông Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Ung Văn Khiêm
Đồng bộ tài khoản