Quyết định số 150-HĐBT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 150-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150-HĐBT về giá bán gạo tể thông dụng tại các tỉnh, thành phố phía bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150-HĐBT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN GẠO TỂ THÔNG DỤNG TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 2 tháng 5 năm 1988 của Bộ Chính trị về các biện pháp cấp bách chống lạm phát; Căn cứ vào Kết luận của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng tại phiên họp ngày 30 tháng 8 năm 1988; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm và các ngành có liên quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay định giá bán lẻ chỉ đạo gạo tẻ thông dụng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc theo định lượng cho công nhân viên chức và đối tượng chính sách như sau: - Những tỉnh, thành phố đang bán gạo dưới giá 350 đ/kg thì điều chỉnh lên mức giá 350 đ/kg. - Những tỉnh, thành phố đang bán gạo trên giá 350 đ/kg thì giữ mức giá đó. - Riêng đối với lực lượng vũ trang thì Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm cùng Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ bàn bạc quy định phương thức cung ứng gạo và phương thức thanh toán nội bộ. Điều 2. Các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán chi phí tiền lương phần lương thực theo giá bán lẻ chỉ đạo gạo tẻ thông dụng quy định tại điều 1, tính vào giá thành sản phẩm và phí lưu thông. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thì Bộ Tài chính hướng dẫn việc ngân sách cấp bù giá lương thực cho công nhân viên chức. Điều 3. Giá giao gạo tẻ thông dụng của ngành lương thực cho các tỉnh, thành phố để bán theo định lượng, được xác định trên cơ sở giá bán thực tế của tỉnh, thành phố trừ lùi (-) chiết khấu lương thực bán lẻ tại địa phương.
  2. Điều 4. - Để bảo đảm thực hiện mức giá bán lẻ chỉ đạo gạo theo quy định tại điều 1, các Bộ liên quan cần giải quyết ngay trong tháng 10 năm 1988 một số việc sau đây: - Bộ Tài chính trao đổi với các địa phương để xử lý kịp thời vấn đề phân cấp ngân sách về cấp bù giá lương thực cho công nhân viên chức khu vực hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với Bộ Tài chính và Tổng Công đoàn để hướng dẫn ngay việc điều chỉnh các khoản trợ cấp xã hội tương ứng với mức giá gạo mới, thay thế phương thức cung cấp lương thực theo giá thấp cho các đối tượng chính sách bằng chế độ trợ cấp xã hội. - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm bảo đảm nguồn lương thực ổn định hàng tháng cho Hà Nội và các trọng điểm khác và bàn ngay với Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt để tránh việc phải đưa vào lưu thông quá nhiều tiền mặt và bảo đảm cho các đối tượng trên có thể mua được gạo theo giá mới, không bị ách tắc, ảnh hưởng đến đời sống. Điều 5. Các Bộ phải khẩn trương chuẩn bị các điều kiện quy định ở điều 4 để thực hiện Quyết định này từ khi bán tiêu chuẩn gạo định lượng tháng 11 năm 1988. Điều 6. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đỗ Mười (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản