Quyết định số 1585/TC-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1585/TC-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1585/TC-QĐ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương do Bộ văn hóa thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1585/TC-QĐ

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1585/TC-QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN CA MÚA NHẠC NHẸ TRUNG ƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNGTIN Căn cứ Nghị định số81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứcbộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin; Căn cứ Quyết định số123/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị trựcthuộc Bộ Văn hoá - Thông tin; Xét đề nghị của cácđồng chí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trungương; QUYẾT ĐỊNH Điều1.- Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương - Bộ Văn hoá - Thông tin là đơnvị sự nghiệp hoạt động nghệ thuật được Bộ trưởng Uỷ quyền cho Cục Nghệ thuậtbiểu diễn quản lý về chuyên môn nghiệp vụ. Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương hoạt động theo phương thứcsự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng. Điều2.- Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương có nhiệm vụ: 1- Xây dựng các chương trình ca, múa, nhạc mang bản sắc vănhoá dân tộc và hiện đại theo đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng và Nhà nước. 2- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức biểu diễn các chương trìnhnghệ thuật cho đồng bào trong nước và nước ngoài. 3- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị theo sự chỉđạo của Bộ Văn hoá - Thông tin. 4- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụcho công chức và diễn viên của Đoàn; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho nghệ sĩcác đoàn ca, múa, nhạc ở địa phương có nhu cầu.
  2. 5- Quản lý tài sản, tài chính và lao động của đơn vị theoquy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ. Điều3.- Tổ chức của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương gồm có: 1- Giám đốc và các Phó Giám đốc. 2- Các Phòng nghiệp vụ: + Phòng hành chính tổng hợp (trong đó có bộ phận quản lý Nhàhát). + Phòng nghệ thuật và tổ chức biểu diễn. Điều4.- Giám đốc Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương xây dựng quy chế hoạtđộng của đơn vị trình Bộ trưởng xem xét ban hành. Điều 5.- Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởngCục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương thi hànhquyết định này. Nguyễn Trung Kiên (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản