Quyết định số 1659/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1659/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1659/QĐ-TTg về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1659/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1659/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của các Bộ đồng trình tại công văn số 348/PCLBTW ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Trích 310,0 tỷ đồng (ba trăm mười tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đầu tháng 11 (hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh). Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: 1. Ninh Bình: 35,0 tỷ đồng 10. Hải Dương: 15,0 tỷ đồng 2. Hà Nội: 40,0 tỷ đồng 11. Lạng Sơn: 5,0 tỷ đồng 3. Vĩnh Phúc: 15,0 tỷ đồng 12. Bắc Giang: 20,0 tỷ đồng 4. Hà Nam: 20,0 tỷ đồng 13. Hà Tĩnh: 15,0 tỷ đồng 5. Thái Bình: 20,0 tỷ đồng 14. Hòa Bình: 10,0 tỷ đồng 6. Nghệ An: 25,0 tỷ đồng 15. Bắc Ninh: 15,0 tỷ đồng 7. Hưng Yên: 20,0 tỷ đồng 16. Nam Định: 15,0 tỷ đồng 8. Phú Thọ: 15,0 tỷ đồng 17. Bắc Kạn: 5,0 tỷ đồng 9. Thanh Hóa: 15,0 tỷ đồng 18. Thái Nguyên: 5,0 tỷ đồng 2. Xuất cấp (không thu tiền) 5.400 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói kịp thời cho dân bị thiệt hại do mưa lũ.
  2. Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: Ninh Bình 1.000 tấn gạo, Bắc Giang 1.000 tấn gạo, Thanh Hóa 900 tấn gạo, Nghệ An 1.000 tấn gạo, Hà Tĩnh 1.500 tấn gạo. 3. Xuất cấp (không thu tiền) 45,0 tấn hạt giống rau từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để phục hồi sản xuất. Phân bổ cụ thể cho các tỉnh: 1. Ninh Bình: 3,0 tấn 8. Thanh Hóa: 3,0 tấn 2. Hà Nội: 10,0 tấn 9. Hải Dương: 2,0 tấn 3. Vĩnh Phúc: 7,0 tấn 10. Bắc Giang: 2,0 tấn 4. Hà Nam: 2,0 tấn 11. Hà Tĩnh: 2,0 tấn 5. Nghệ An: 5,0 tấn 12. Hòa Bình: 2,0 tấn 6. Hưng Yên: 3,0 tấn 13. Bắc Ninh: 2,0 tấn 7. Phú Thọ: 2,0 tấn Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo, kinh phí, hạt giống rau được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả mưa lũ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Bắc Kạn, Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - Cục Dự trữ quốc gia; - Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, TTĐT; - Lưu VT, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản