Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg về việc chuyển giao chức năng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 17/2001/QĐ-TTG NGÀY13 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG ĐIỀU PHỐI CÁC HOẠT ĐỘNG INTERNET Ở VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả và hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động Internet tại Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chuyển giao chức năng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sang Tổng cục Bưu điện. Điều 2. Ngoài các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ, Tổng cục Bưu điện còn có chức năng điều hoà, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, phát triển mạng và dịch vụ Internet ở Việt Nam. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản