Quyết định số 170-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 170-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170-HĐBT về việc chuyển tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải về thị xã Cà Mau do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170-H BT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 170-H BT NGÀY 18-12-1984 V VI C CHUY N T NH L T NH MINH H I V THN XÃ CÀ MAU. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban Nhân dân t nh Minh H i và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1.- Chuy n t nh l t nh Minh H i t th xã B c Liêu v th xã Cà Mau. i u 2.- U ban nhân dân t nh Minh H i và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản