Quyết định số 173/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 173/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173/2004/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 173/2004/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ký tại An-ka-ra, Thủ đô Thổ Nhĩ kỳ, ngày 25 tháng 8 năm 2004. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định trên. Vũ Khoan (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản