Quyết định số 176-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 176-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176-CP về việc chia một số xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ****** S : 176-CP Hà N i, ngày 23 tháng 04 năm 1979 QUY T NNH V VI C CHIA M T S XÃ THU C HUY N QU PHONG, T NH NGH TĨNH. H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh, QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c chia m t s xã thu c huy n Qu Phong, t nh Ngh Tĩnh như sau: 1. Chia xã Châu Hùng thành hai xã l y tên là xã Tri L và xã N m Nhoóng. Xã Tri L và xã N m Nhoóng cách nhau b i dãy núi Chà Lành ch y ngang t ông sang tây. 2. Chia xã Ti n Phong thành hai xã l y tên là xã Ti n Phong và xã Hành D ch. Xã Ti n Phong và xã Hành D ch cách nhau b i dãy núi Chà L ng và núi Pha Cà Tưn. i u 2. y ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. VÀ TH A Y NHI M C A H I NG CHÍNH PH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Vũ Tuân
Đồng bộ tài khoản