Quyết định số 176-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 176-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176-CT về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐNNH CỦA CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 176-CT NGÀY 29-9-1981 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HAI TRƯỜNG ÂM NHẠC THUỘC BỘ VĂN HOÁ CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Căn cứ vào Nghị định số 171-CP ngày 20/11/1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trưởng, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp; Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Đổi tên hai trường âm nhạc thuộc Bộ Văn hoá như sau: - Trường Âm nhạc Việt Nam đổi thành trường đại học âm nhạc Hà Nội, gọi là Nhạc viện Hà Nội. - Trường quốc gia âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh đổi thành Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2: Hai nhạc viện nói trên có nhiệm vụ: - Đào tạo cán bộ âm nhạc có trình độ đại học; thời gian đào tạo mỗi khoá là 5 năm. - Tiếp tục đào tạo cán bộ âm nhạc có trình độ trung học theo chương trình 9 năm và 11 năm, nhằm mục đích nghiên cứu, thể nghiệm và tạo nguồn cho đại học. Điều 3: Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Văn hóa, Tài chính, Lao động, Đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Phạm Văn Đồng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản