Quyết định số 178-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 178-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới một số thị trấn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178-H BT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 178-H BT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1982 V VI C I U CH NH NA GI I M T S THN TR N THU C T NH B C THÁI H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh B c Thái. QUY T NNH i u 1.- Phân v ch l i a gi i th tr n Núi Voi và th tr n Tr i Cau c a thành ph Thái Nguyên thu c t nh B c Thái như sau: - Chuy n th tr n Núi Voi thành phư ng Núi Voi. - Sáp nh p th tr n Tr i Cau vào huy n ng H cùng t nh. i u 2.- U ban nhân t nh B c Thái ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản