Quyết định số 1783/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1783/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1783/2003/QĐ-BTM về việc giá bán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1783/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1783/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1783/2003/QĐ-BTM NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ BÁN XĂNG DẦU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp của thị truờng xăng dầu thế giới, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được thủ tướng Chính phủ uỷ quyền; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tạm thời chưa áp dụng quy định cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh tăng giá bán với biên độ 10% đối với xăng và 5% đối với các mặt hàng xăng dầu khác so với giá định hướng do Bộ Tài chính công bố tại Khoản 3 Điều 11 Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hnàh kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ- TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ cho dến khi có Quyết định mới. Điều 2: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện quyết định này; Điều 3: Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường Trong nước, Cục truởng Cục Quản lý Thị truờng, Giám đốc Sở Thương mại có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 4: Quyết định này có hiẹu lực từ ngày 01/01/2004 Trương Đình Tuyển (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản