Quyết định số 1795/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 1795/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1795/2003/QĐ-BTM về việc giá bán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1795/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1795/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1795/2003/QĐ-BTM NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ BÁN XĂNG DẦU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại; Để bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới; sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Tạm thời chưa áp dụng quy định cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được tăng 2% so với giá định hướng đối với các địa bàn xa cảng tiếp nhận theo Quyết định số 1750/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, ghi tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có quyết định mới. Điều 2: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này; Điều 3: Các đồng chí Vụ trưởng Vụ chính sách Thương nghiệp trong nước, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. Phan Thế Ruệ (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản