Quyết định số 18/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2001/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2001/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ KỸ THUẬT THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (tờ trình số 30/TT-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2000); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch. Tên giao dịch Quốc tế : EXPORT IMPORT CENTER AND TECHNICAL MATERIAL SERVICE, viết tắt là : EICTMS; Trụ sở của Trung tâm đặt tại : số 05, Đường Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Vốn điều lệ : 1.000.000.000 đồng. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Trung tâm: - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ; - Mua, bán phụ tùng, thiết bị, kim khí, hoá chất, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng.
  2. Điều 3. Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Xuất nhập khẩu và Dịch vụ vật tư kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quốc Khánh
Đồng bộ tài khoản