Quyết định số 181/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 181/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Sơn Phước Hoan giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 181/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG SƠN PHƯ C HOAN GI CH C PHÓ CH NHI M U BAN DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 5353-CVNS/BTCTW, ngày 06 tháng 02 năm 2009; Xét ngh c a U ban Dân t c t i văn b n s 37-TTr/BCS , ngày 17 tháng 12 năm 2007; c a B N i v t i văn b n s 07/TTr-BNV, ngày 10 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Sơn Phư c Hoan, V trư ng V a phương III, U ban Dân t c, gi ch c Phó Ch nhi m U ban Dân t c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và ông Sơn Phư c Hoan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản