Quyết định số 196-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 196-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 196-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới phường và một số xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 196-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 196-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 196-H BT NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1982 V VI C I U CH NH NA GI I PHƯ NG VÀ M T S XÃ THU C T NH HÀ NAM NINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981. Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Nam Ninh. QUY T NNH i u 1.- i u ch nh a gi i phư ng và m t s xã c a th xã Ninh Bình và các huy n Thanh Liêm, Hoa Lư, Tam i p thu c t nh Hà Nam Ninh như sau. 1. Huy n Hoa Lư và th xã Ninh Bình: C t 112 hécta t c a các xóm Thư ng Lân, u Núi và c a thôn Bích ào thu c xã Ninh Sơn, huy n Hoa Lư sáp nh p vào phư ng inh Tiên Hoàng thu c th xã Ninh Bình. 2. Huy n Thanh Liêm: a. Chia xã Thanh Chung thành hai xã l y tên là xã Thanh Châu và xã Liêm Chung. b. Chia xã Thanh Giang thành hai xã l y tên là xã Liêm Tuy n và xã Liêm Chính. 3. Huy n Hoa Lư: - Tách thôn Kỳ Vĩ c a xã Ninh Thành sáp nh p vào xã Ninh Nh t cùng huy n. - Tách xóm B c c a xã Ninh Phong sáp nh p vào xã Ninh Thành cùng huy n. 4. Huy n Tam i p: Tách các thôn Mai Thôn, Bình Sơn c a xã Yên Bình sáp nh p vào xã Khánh Thư ng cùng huy n.
  2. i u 2.- U ban nhân dân t nh Hà Nam Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản