Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg về việc tách hai trường Đại học Sư phạm khỏi Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 201/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 201/1999/QĐTTG NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC TÁCH HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỎI HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại công văn số 244/CV-TƯ ngày 26 tháng 8 năm 1999; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6448/VP, ngày 14 tháng 7 năm 1999, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Tách Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Tách Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Điều 3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ sau : - Đào tạo giáo viên trình độ đại học, sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. - Nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và các lĩnh vực liên quan. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng với Giám đốc hai Đại học Quốc gia xây dựng phương án cụ thể để thực hiện Quyết định này, trong đó cần xác định rõ kế
  2. hoạch đưa một số đơn vị, cơ sở nghiên cứu giáo dục vào hai Trường Đại học Sư phạm để hình thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi triển khai thực hiện. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản