Quyết định số 226/WTO/VB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 226/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 226/WTO/VB về các Biện pháp Liên quan tới các Ảnh hưởng Tiêu cực Có thể của Chương trình Cải cách các Nước Đang Phát triển thuần Nhập khẩu Lương thực và các Nước Chậm phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 226/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐNNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP LIÊN QUAN TỚI CÁC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CÓ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNTHUẦN NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC VÀ CÁC NƯỚC CHẬM PHÁT TRIỂN 1. Các Bộ trưởng thừa nhận rằng việc thực hiện từng bước toàn bộ các kết quả Vòng Uruguay sẽ làm gia tăng các cơ hội cho phát triển thương mại và tăng trưởng kinh tế đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. 2. Các Bộ trưởng thừa nhận rằng trong suốt chương trình cải cách dẫn đến tự do hóa hơn nữa thương mại trong nông nghiệp các nước chậm phát triển nhất và các nước nhập khNu lương thực toàn bộ có thể bị những ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến việc cung cấp đầy đủ sẵn có các loại thực phNm cơ bản từ nguồn cung cấp bên ngoài dựa trên các điều khoản và điều kiện hợp lý, kể cả những khó khăn ngắn hạn trong tài trợ cho nhập khNu thương mại các thực phNm cơ bản ở mức vẫn thường nhập khNu. 3. Các Bộ trưởng theo đó thoả thuận thành lập các cơ chế thích hợp để đảm bảo rằng việc thực hiện các kết quả của Vòng Uruguay về thương mại trong nông nghiệp không gây ảnh hưởng bất lợi tới mức viện trợ lương thực vẫn có ở mức đủ để tiếp tục hỗ trợ đáp ứng nhu cầu lương thực của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển thuần nhập khNu lương thực. N hằm mục đích này các Bộ trưởng thoả thuận: (i) xem xét lại mức độ viện trợ lương thực được Uỷ ban Viện trợ Lương thực quy định định kỳ theo Công ước Viện trợ Lương thực năm 1986 và tiến hành đàm phán trong một diễn đàn thích hợp cho việc xây dựng mức cam kết viện trợ lương thực đủ để thoả mãn những nhu cầu chính đáng của các nước đang phát triển trong suốt chương trình cải cách; (ii) thông qua văn bản hướng dẫn để đảm bảo một tỷ trọng ngày càng tăng những thực phNm cơ bản được cung cấp cho các nước chậm phát triển và các nước thuần nhập khNu lương thực dưới những hình thức viện trợ đầy đủ và/hoặc với những điều kiện ưu đãi thích hợp phù hợp với Điều 4 của Công ước Viện trợ Lương thực năm 1986; (iii) trong bối cảnh của các chương trình viện trợ của mình xem xét kỹ các yêu cầu cung cấp trợ giúp về tài chính và kỹ thuật cho các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển thuần nhập khNu lương thực để nâng cao năng suất nông sản và cải thiện cơ sở hạ tầng. 4. Các Bộ trưởng còn thoả thuận đảm bảo rằng bất kỳ thoả thuận nào liên quan tới tín dụng xuất khNu nông nghiệp đều phải có điều khoản phù hợp về sự đối xử khác biệt ưu đãi cho các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển nhập khNu lương thực thuần. 5. Các Bộ trưởng thừa nhận rằng do kết quả của Vòng Uruguay một số nước đang phát triển có thể gặp phải những khó khăn tạm thời để tài trợ cho nhập khNu thương mại bình thường và các nước đó có thể có quyền dựa vào các nguồn của các tổ chức tài chính quốc tế theo các phương tiện hiện hành, hoặc các phương tiện như vậy có thể được thiết lập, trong nội dung của những chương trình điều chỉnh, để giải quyết
  2. 6. Các điều khoản của Quyết định này sẽ là đối tượng của việc rà soát thường xuyên của Hội nghị Bộ trưởng, và theo quyết định này Uỷ Ban về N ông nghiệp sẽ thực hiện việc theo dõi, triển khai cho phù hợp./.
Đồng bộ tài khoản