Quyết định số 228/WTO/VB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 228/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228/WTO/VB về các Dịch vụ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Các Bộ trưởng, Ghi nhận rằng các cam kết của các nước tham gia đàm phán về các dịch vụ tài chính khi kết thúc vòng Uruguay sẽ có hiệu lực trên cơ sở MFN cùng thời gian như Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây được gọi là Hiệp định WTO), Quyết định như sau: 1. Vào cuối thời hạn kết thúc không chậm hơn 6 tháng sau khi Hiệp định WTO có hiệu lực, không phụ thuộc vào các qui định của điều XXI của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ, các Thành viên được tự do cải thiện, sửa đổi hay rút bỏ toàn bộ hoặc một phần các cam kết của mình trong lĩnh vực này mà không phải đề xuất bồi thường. Đồng thời, không phụ thuộc vào các qui định của Phụ lục về các ngoại lệ của Điều II, các Thành viên phải kết luận lập trường của mình đối với các ngoại lệ MFN trong lĩnh vực này. Kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn nêu trên, những ngoại lệ liệt kê trong Phụ lục về các ngoại lệ của Điều II đặt điều kiện theo mức độ các cam kết của các nước tham gia khác hoặc theo các ngoại lệ của các nước tham gia sẽ không được áp dụng. 2. Uỷ ban về Thương mại Dịch vụ Tài chính sẽ giám sát tiến trình của mọi đàm phán được tiến hành trong các thời hạn của Quyết định này và sẽ báo cáo cho Hội đồng về Thương mại Dịch vụ không chậm hơn 4 tháng kể từ khi Hiệp định WTO có hiệu lực.
Đồng bộ tài khoản