Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ về việc điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe hai bánh gắn máy mới do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234TC/TCT/QĐ Hà Nội , ngày 29 tháng 3 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh giá tính thuế nhập khNu tối thiểu đối với một số loại xe gắn máy mới, cụ thể như sau: - Xe DREAM II : 1475 USD/ chiếc xe mới - Xe SUZUKI CRYSTAL : 1050 - - Xe SUZUKI ROJAL : 1110 - - Xe CUSTOM C70 : 1410 - - Xe CITI Hàn Quốc : 1075 - - Xe MINSK (Nga) : 265 - - Xe ASTREA PRIMA (INDONEXIA): 950 - Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các lô hàng nhập khN có tờ khai u hàng nhập khN đăng ký với Cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/1995. u Những trường hợp đã nộp theo giá tính thuế tối thiểu cũ cao hơn giá tối thiểu tại Quyết định này thì Cơ quan Hải quan tính lại thuế phải nộp cho đơn vị theo giá tối thiểu quy định tại Quyết định này. Trường hợp đủ điều kiện áp dụng giá tính thuế theo hợp đồng mà giá ghi trên hợp đồng cao hơn giá tối thiểu quy định tại Quyết định này thì áp dụng giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng.
  2. Số thuế đơn vị đã nộp thừa sẽ được thoái trả bằng cách trừ vào thuế số phải nộp kỳ sau của đơn vị. Điều 3. Những quy định khác vẫn thực hiện theo Quyết định 144/TC/TCT-QĐ ngày 23/2/1994 của Bộ Tài chính. Phạm Văn Trọng (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản