Quyết định số 237/WTO/VB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
8
download

Quyết định số 237/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 237/WTO/VB về một số Thủ tục Giải quyết Tranh chấp đối với Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 237/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ THỦ TỤC GIẢI QUYẾTTRANH CHẤP ĐỐI VỚI HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Bộ trưởng, Quyết định khuyến nghị rằng Hội đồng về Thương mại Dịch vụ tại phiên họp đầu tiên của mình thông qua quyết định được trình bày dưới đây Hội đồng về Thương mại Dịch vụ: Xét tính chất đặc thù của các nghĩa vụ và cam kết cụ thể của Hiệp định, và Thương mại Dịch vụ, đối với giải quyết tranh chấp theo các Điều XXII và XXIII, Quyết định như sau: 1. Bảng danh sách các trọng tài viên sẽ được thiết lập để trợ giúp việc lựa chọn các trọng tài. 2. Với mục tiêu này các Thành viên có thể đề cử tên các cá nhân đáp ứng các chuẩn mực nêu tại đoạn 3 để đưa vào danh sách và sẽ cung cấp sơ yếu lý lịch về năng lực nghề nghiệp của họ kể cả việc, nếu có thể áp dụng được, chỉ rõ chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể . 3. Các Ban Hội thẩm sẽ bao gồm các cá nhân có năng lực chuyên môn cao thuộc các cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ mà có kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ hoặc thương mại dịch vụ, kể cả các vấn đề qui định liên quan. Các trọng tài viên sẽ hoạt động với tư cách cá nhân và không như là các đại diện của bất cứ chính phủ hay tổ chức nào. 4. Các Ban Hội thẩm để giải quyết những tranh chấp về các vấn đề theo lĩnh vực sẽ có chuyên môn cao thích đáng đối với những lĩnh vực dịch vụ cụ thể mà các tranh chấp có liên quan. 5. Ban Thư ký sẽ lưu giữ bản Bản danh sách và sẽ xây dựng các qui chế để Ban Thư ký quản lý sau khi tham vấn Chủ tịch Hội đồng.
Đồng bộ tài khoản