Quyết định số 2389/2005/QÐ-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
6
download

Quyết định số 2389/2005/QÐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2389/2005/QÐ-CTvề việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2389/2005/QÐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2389/2005/QÐ-CT Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁN BỘ ĐI NƯỚC NGOÀI CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 05/2000/NÐ-CP ngày 3/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Xét đề nghị của Sở Văn hoá thông tin tại Công văn số 508/VHTT-CV ngày 06/12/2005 ( Kèm theo Văn bản số 128/2005/CV-TT ngày 02/12/2005 của Trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội thuộc Công ty Ðầu tư xây dựng và Hợp tác quốc tế Hùng Vương ), QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cho phép bà Nguyễn Thị Hải Vân, nhân viên Bảo tàng Bắc Ninh thuộc Sở Văn hoá Thông tin đi tham quan, học tập kinh nghiệm bảo tồn, bảo tàng tại Trung Quốc từ ngày 20/12 dến ngày 26/12/2005. Kinh phí chuyến đi do bà Nguyễn Thị Hải Vân tự túc. Ðiều 2. Bà Nguyễn Thị Hải Vân phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hoá Thông tin và bà Nguyễn Thị Hải Vân căn cứ quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản