Quyết định số 247/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 247/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 247/2006/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 247/2006/QĐ-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 247/2006/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 264/TTg-TCCB ngày 15 tháng 2 năm 2006; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, phụ trách điều trị Bệnh xá huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản