Quyết định số 25-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 25-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25-HĐBT về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25-H BT Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 1985 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 25-H BT NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1985 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L C CHI THU C THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã ch nghĩa Vi t Nam ngày 18-12- 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21-11-1970 v vi c u nhi m cho Ph Th tư ng phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH i u 1- Tách 390 hécta t thu c xã Tân An H i thành l p th tr n huy n l huy n C Chi thu c thành ph H Chí Minh. a gi i th tr n huy n l C Chi phía ông giáp xã Phư c Vĩnh An; phía tây giáp xã Tân An H i; phía nam giáp xã Tân Thông H i; phía b c giáp xã Tân An H i. i u 2- U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản