Quyết định số 253/QĐ-QLD

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 253/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253/QĐ-QLD

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 253/QĐ-QLD Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C M PH M NƯ C NGOÀI ĐƯ C C P S ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t đ ng đ i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Quy t đ nh s 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các v , c c, văn phòng, thanh tra B Y t ; Căn c quy t đ nh s 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy ch qu n lý M ph m; Xét đ ngh c a trư ng phòng Qu n lý M ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b đ t 81 các lo i m ph m nư c ngoài đư c c p s đăng ký lưu hành t i Vi t Nam g m 698 m ph m (có danh m c kèm theo). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c 5 năm k t ngày ký ban hành. Đi u 3: Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và giám đ c các công ty đăng ký và công ty s n xu t có m ph m đư c lưu hành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. C C TRƯ NG Trương Qu c Cư ng DANH M C M PH M NH HƯ NG Đ N S C KH E CON NGƯ I ĐƯ C C P S ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 253/QĐ-QLD ngày 22 tháng 10 năm 2007) TT Tên M Ph m Tiêu H n dùng S đăng ký chu n 1. Công ty đăng ký: Công ty c ph n Th y L c. 9 Ngô Gia T , Phư ng Chánh Nghĩa, Th xã Th D u M t, Bình Dương 1.1. Nhà s n xu t L’Occitane S.A. Zone Industrielle Saint Maurice B.P.307 04103 Manosque, France 1 Bath and massage oil NSX 36 tháng LHMP-1045-07
 2. 2 Bee soap NSX 36 tháng LHMP-1046-07 3 Delicious soap exfoliating and perfuming NSX 36 tháng LHMP-1047-07 4 Eau de L’occitan eau de toillette NSX 36 tháng LHMP-1048-07 5 Eau des 4 reines eau de toillette NSX 36 tháng LHMP-1049-07 6 Lavender spindle soap NSX 36 tháng LHMP-1050-07 7 Milk shower cream NSX 36 tháng LHMP-1051-07 8 Mousse D’Ambre Bath & Shower Gel NSX 36 tháng LHMP-1052-07 9 Mousse de roses bath & shower gel NSX 36 tháng LHMP-1053-07 10 Relaxing bath and massage oil NSX 36 tháng LHMP-1054-07 11 Relaxing blend NSX 36 tháng LHMP-1055-07 12 Relaxing foaming bath NSX 36 tháng LHMP-1056-07 13 Revitalizing bath and massage oil NSX 36 tháng LHMP-1057-07 14 Revitalizing shower gel NSX 36 tháng LHMP-1058-07 15 Soap with olive oil NSX 36 tháng LHMP-1059-07 16 Soap with olive tree leaves NSX 36 tháng LHMP-1060-07 17 Soap with verbena leaves NSX 36 tháng LHMP-1061-07 18 Ultra Rich Eye Balm NSX 36 tháng LHMP-1062-07 19 Verbena foaming bath NSX 36 tháng LHMP-1063-07 20 Verbena shower gel NSX 36 tháng LHMP-1064-07 2. Công ty đăng ký: Công ty C ph n XNK TM Đài Linh T ng 5, s 14, Nguy n Văn Ng c, C ng V , Ba Đình, Hà N i 2.1. Nhà s n xu t Carfarma Hac Ve Konzmetik Sanayi Ve Ticaret A.S Cendere Yolu No. 19 Ayazaga, Istabul 34396, Turkey 21 Handcare Liquid Soap – Camelia Extract NSX 36 tháng LHMP-1065-07 22 Handcare Liquid Soap – Chamomile Extract NSX 36 tháng LHMP-1066-07 3. Công ty đăng ký: Công ty d u th c v t hương li u m ph m Vi t Nam (VOCARIMEX) 58-Nguy n B nh Khiêm – qu n 1 – TP. H Chí Minh 3.1. Nhà s n xu t: LG Household & Healthcare Ltd 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul 150-721, Korea 23 Bamboo Salt Toothpaste NSX 36 tháng LHMP-1067-07
 3. 24 Double Rich Max Luminant Wind Clay Wax T5 NSX 36 tháng LHMP-1068-07 25 Lucky Kids Strawberry Toothpaste NSX 36 tháng LHMP-1069-07 26 Ohui Age Science DN – Age Concentrating NSX 36 tháng LHMP-1070-07 Cream 27 Ohui Age Science DN Age Essence NSX 36 tháng LHMP-1071-07 28 Ohui Age Science DN Age Lip Treatment Day NSX 36 tháng LHMP-1072-07 SPF8 29 Ohui Age Science DN Age Lip Treatment Night NSX 36 tháng LHMP-1073-07 30 The History Of Whoo Gongjinhyang Foam NSX 36 tháng LHMP-1074-07 Cleanser Yejo For Morning 31 The History Of Whoo Gongjinhyang Mi Luxury NSX 36 tháng LHMP-1075-07 Base 32 The History Of Whoo Gongjinhyang Seol NSX 36 tháng LHMP-1076-07 Brightening Water 4. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Đ u tư và H p tác Qu c t Thiên Hà S 78 đư ng Lương Th Vinh, xã Trung Văn, T Liêm, Hà N i. 4.1. Nhà s n xu t: Hanwoong Coatech Co., Ltd. Banwol Gongdan 9B 50L, 653 Cho Ji-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyung Ki-Do, Korea 33 Luke Apricot Essence Mask NSX 36 tháng LHMP-1077-07 34 Luke Herb Essence Mask NSX 36 tháng LHMP-1078-07 35 Luke Natural Menthol Mask for man NSX 36 tháng LHMP-1079-07 36 Luke Natural Vitamin Mask For Man NSX 36 tháng LHMP-1080-07 37 Luke Nose Cleansing Strip NSX 36 tháng LHMP-1081-07 38 Luke Potato Essence Mask NSX 36 tháng LHMP-1082-07 39 Luke Tomato Essence Mask NSX 36 tháng LHMP-1083-07 40 Luke Vitamin Hydrogel Eye Patch NSX 36 tháng LHMP-1084-07 41 Luke White Beauty Essence Mask NSX 36 tháng LHMP-1085-07 5. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Đ u tư và thương m i Vũ Minh 152 Hoàng Văn Thái – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà N i 5.1. Nhà s n xu t: Fulian (M) SDN BHD 4689, Jalan Permatang Pauh 13400, Butterworth Pulau Pinang, Malaysia 42 Raiya Junior toothpaste NSX 36 tháng LHMP-1086-07 43 Revive extra strong hold gel NSX 36 tháng LHMP-1087-07
 4. 44 Revive hair cream NSX 36 tháng LHMP-1088-07 45 Revive soft gel NSX 36 tháng LHMP-1089-07 46 Revive strong hold gel NSX 36 tháng LHMP-1090-07 47 Revive wet look gel NSX 36 tháng LHMP-1091-07 6. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Bích Th y 48A Mai Đ c Đ , qu n Hai Bà Trưng, Hà N i 6.1. Nhà s n xu t: Estee Lauder N.V Nijverheidsstraat 15, B-2260, Oevel (Westerlo), Belgium 48 Clinique skin supplies for men M gel – lotion NSX 36 tháng LHMP-1092-07 light daily hydration 7. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Châu Âu Vi t Nam 306/7 Nguy n Th Minh Khai, Phư ng 5, Qu n 3, Tp. H Chí Minh 7.1. Nhà s n xu t: Bourjois S.A.S 12-14, Rue Victor Noir, 92521 Neuilly Sur Seine Cedex, France 49 Crème de Douche P’tit Dej NSX 36 tháng LHMP-1093-07 50 Crèm Douche Gomme Moi NSX 36 tháng LHMP-1094-07 7.2. Nhà s n xu t: Parfums Parour 8 Rue Henri Rochefort-75017 Paris – France 51 Rose Noire Secret Eau de Parfum NSX 36 tháng LHMP-1095-07 8. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dư c Vi t Nam – Th y S 298 Tr n Khát Chân, Phư ng Thanh Nhàn, Qu n Hai Bà Trưng, Tp. Hà N i 8.1. Nhà s n xu t Dr. Wild & Co. LTD. Lange Gasse 4, 4002 Basel, Switzerland 52 Depurdent NSX 48 tháng LHMP-1096-07 9. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Gi Bi 196/20 C ng Hòa, Phư ng 12, Qu n Tân Bình, Tp. H Chí Minh 9.1. Nhà s n xu t: Bijou Cosmetics., Ltd Si-Wha Area (6BA 402), 682-1 Sung Gok – Dong, Ansan – City, Kyungkido, Korea 53 Diana manicure (74 colors) NSX 60 tháng LHMP-1097-07 54 Diana Remover – Floral, Prorance Nail NSX 60 tháng LHMP-1098-07 Remover – Floral, Prorance Essence Remover - Floral 55 Diana Remover – Green, Progrance essence NSX 60 tháng LHMP-1099-07 Remover – green, Prorance nail Remover -
 5. Green 56 Progrance manicure (72 colors) NSX 60 tháng LHMP-1100-07 57 Progrance manicure (#F01, #F02, #F03, #F05) NSX 60 tháng LHMP-1101-07 58 Progrance PR nail color (66 colors) NSX 60 tháng LHMP-1102-07 9.2. Nhà s n xu t: C & C International 554-9 Maetan-Dong, Youngtong-Ku, Suwon-Shi, Kyeongki-Do, Korea 59 Progrance auto shining pecil (01, 02, 04, 05, NSX 60 tháng LHMP-1103-07 06, 07) 60 Progrance professional eyebrow (11, 21, 22, NSX 60 tháng LHMP-1104-07 23, 81, 82) 61 Progrance professional eyeliner (01, 02, 03, 04, NSX 60 tháng LHMP-1105-07 05) 9.3. Nhà s n xu t: Soleo Corporation #449-3, Mogok-Dong, Pyeongtack-Si, Gyeonggi-Do, Korea 62 Progrance aqua jasmine relaxing body lotion NSX 36 tháng LHMP-1106-07 10. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hoa Sen 185 Hoàng Văn Thái- P. Khương Mai - Q. Thanh Xuân - TP. Hà N i 63 BC Bonacure Hairtherapy Sealed Ends NSX 36 tháng LHMP-1107-07 64 BC Bonacure Hairtherapy Spray Conditioner NSX 36 tháng LHMP-1108-07 65 BC Bonacure Hairtherapy Treatment NSX 36 tháng LHMP-1109-07 66 Bonacure Conditioner NSX 36 tháng LHMP-1110-07 67 Bonacure Shampoo NSX 36 tháng LHMP-1111-07 68 Igora Royal Color Creme NSX 36 tháng LHMP-1112-07 69 Igora Royal Colorist’s Color & Care Developer NSX 36 tháng LHMP-1113-07 70 Igora Royal Fashion Color Creme NSX 36 tháng LHMP-1114-07 71 Igora Vario Blond NSX 36 tháng LHMP-1115-07 72 Natural Styling Classic perm Lotion NSX 36 tháng LHMP-1116-07 73 Natural Styling Neutraliser NSX 36 tháng LHMP-1117-07 74 Natural Styling Pre Styling NSX 36 tháng LHMP-1118-07 75 Osis Loopy Form Curl Cream NSX 36 tháng LHMP-1119-07 76 Osis Magic Gloss Anti – Frizz Serum NSX 36 tháng LHMP-1120-07
 6. 77 Osis Sparkler Gloss Shine Spray NSX 36 tháng LHMP-1121-07 78 Osis Stick up Hard Wax NSX 36 tháng LHMP-1122-07 79 Silhouette Hairspray NSX 36 tháng LHMP-1123-07 80 Silhouette Mousse NSX 36 tháng LHMP-1124-07 81 Strait Styling Strai Therapy Neutralizing Milk NSX 36 tháng LHMP-1125-07 82 Strait Styling Strait Therapy Protection NSX 36 tháng LHMP-1126-07 Balancer 83 Strait Styling Strait Therapy Straightening NSX 36 tháng LHMP-1127-07 Cream 84 Strait Styling Strait Therapy Treatment NSX 36 tháng LHMP-1128-07 11. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MP Avon (Vi t Nam) 8 VSIP Đư ng s 2, KCN Vi t Nam – Singapore, huy n Thu n An, t nh Bình Dương 11.1. Nhà s n xu t: Avon Products (China) Co., Ltd No.11 Industry road, Conghua, Economic & Technological Development Zone Guangzhou, China 85 Soft matte mousse foundation (Shade: Ivory, NSX 36 tháng LHMP-1129-07 Light beige, Porcelain beige) 12. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MP Hân Ng c 1/10 Quang Trung, Phư ng 11, Q. Gò V p, Tp. H Chí Minh 12.1. Nhà s n xu t: Blackcat industry Co., Ltd 42/367 M.5 soi, Srisatlen Petchkaseam rd, Raikhing Sampran, Nakornpathom, Thailand 86 D-Now Whitening Cream NSX 24 tháng LHMP-1130-07 87 PC Whitening Cream NSX 24 tháng LHMP-1131-07 88 Young One Pearl Cream NSX 24 tháng LHMP-1132-07 13. Công ty đăng ký: Công ty TNHH m ph m Xuân Th y 18 B ch Mai qu n Hai Bà Trưng Hà N i 13.1. Nhà s n xu t: L&S Cosmetics & Toiletries (M) SDN BHD No. 8, Japan jasmine 5, Bukit Beruntung Industrial park, Bukit Beruntung, 48300 Rawang, Selangor, Malaysia 89 Wellsen nutri nourish hair masque for dry/split NSX 36 tháng LHMP-1133-07 end, NN2 90 Wellsen nutri nourish hair masque for NSX 36 tháng LHMP-1134-07 reborn/chemically treated hair, NN1 14. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Nam Dao 316 Nguy n Thi n Thu t, phư ng 3, qu n 3, Tp. H Chí Minh
 7. 14.1. Nhà s n xu t: Wella (Thailand) CO., LTD. 172 Moo 17, Theparak Road, Bangsaotong, Samutprakarn 10540, Thailand 91 Koleston Perfect ASH 0/19 NSX 36 tháng LHMP-1135-07 92 Koleston Perfect Blue Black 2/8 NSX 36 tháng LHMP-1136-07 93 Koleston Perfect Blue Damson 4/66 NSX 36 tháng LHMP-1137-07 94 Koleston Perfect Dark Blonde Natural Brown NSX 36 tháng LHMP-1138-07 6/07 95 Koleston Perfect Dark Matt Blonde 6/2 NSX 36 tháng LHMP-1139-07 96 Koleston Perfect Deep Damson 3/66 NSX 36 tháng LHMP-1140-07 97 Koleston Perfect Deep Heather 5/75 NSX 36 tháng LHMP-1141-07 98 Koleston Perfect Extra Light Blonde ASH 11/1 NSX 36 tháng LHMP-1142-07 99 Koleston Perfect Intense Dark ASH Blonde NSX 36 tháng LHMP-1143-07 6/11 100 Koleston Perfect Intense Dark Blonde 66/0 NSX 36 tháng LHMP-1144-07 101 Koleston Perfect Intense Light Blonde 88/0 NSX 36 tháng LHMP-1145-07 102 Koleston Perfect Intense Light Brown 55/0 NSX 36 tháng LHMP-1146-07 103 Koleston Perfect Intense Lightest Blonde 110/0 NSX 36 tháng LHMP-1147-07 104 Koleston Perfect Intense Medium Brown 44/0 NSX 36 tháng LHMP-1148-07 105 Koleston Perfect Intense Very Light ASH NSX 36 tháng LHMP-1149-07 Blonde 9/11 106 Koleston Perfect Light Blonde Natural Brown NSX 36 tháng LHMP-1150-07 8/07 107 Koleston Perfect Light Brown Natural Brown NSX 36 tháng LHMP-1151-07 5/07 108 Koleston Perfect Medium Golden Blonde 7/3 NSX 36 tháng LHMP-1152-07 109 Koleston Perfect Soft Flame Red 7/41 NSX 36 tháng LHMP-1153-07 110 Koleston Perfect Very Light Golden Blonde 9/3 NSX 36 tháng LHMP-1154-07 15. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Ngôi sao Vi t Nam – Nh t B n (Vietnam – Japan Star) 53 Th y Khuê – Tây H , Hà N i 15.1. Nhà s n xu t: Beauty Support co., Ltd 3-4-12 Nihonbashi, Chou-ku, Tokyo, Japan 111 Piabelpia beauty essence NSX 36 tháng LHMP-1155-07
 8. 112 Piabelpia cleansing cream NSX 36 tháng LHMP-1156-07 113 Piabelpia creams NSX 36 tháng LHMP-1157-07 114 Piabelpia face powder beige NSX 36 tháng LHMP-1158-07 115 Piabelpia face powder light beige NSX 36 tháng LHMP-1159-07 116 Piabelpia face powder pink beige NSX 36 tháng LHMP-1160-07 117 Piabelpia lavender jell UV NSX 36 tháng LHMP-1161-07 118 Piabelpia lip gloss NSX 36 tháng LHMP-1162-07 119 Piabelpia lotion NSX 36 tháng LHMP-1163-07 120 Piabelpia lotions NSX 36 tháng LHMP-1164-07 121 Piabelpia marine pack NSX 36 tháng LHMP-1165-07 122 Piabelpia pack NSX 36 tháng LHMP-1166-07 123 Piabelpia rouge No. 101 NSX 36 tháng LHMP-1167-07 124 Piabelpia rouge No. 102 NSX 36 tháng LHMP-1168-07 125 Piabelpia shampoo NSX 36 tháng LHMP-1169-07 126 Piabelpia soap NSX 36 tháng LHMP-1170-07 127 Piabelpia softy lotion NSX 36 tháng LHMP-1171-07 16. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Procter & Gamble Vi t Nam L u 6 Diamond Plaza, 34 Lê Du n, qu n 1, Thành ph H Chí Minh 16.1. Nhà s n xu t: Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd. Wellgrow Industrial Estate, 112 Moo 5, Bangpakong, Chachoengsao, 24130 Thailand 128 Pantene pro – V total care conditioner NSX 36 tháng LHMP-1172-07 129 Pantene pro – V total care intensive treatment NSX 36 tháng LHMP-1173-07 16.2. Nhà s n xu t: The Procter & Gamble Company 2 Procter & Gamble Plaza, cincinnati, ohio 45202-3314, USA 130 Pantene pro-V 2 in 1 shampoo + Conditioner NSX 36 tháng LHMP-1174-07 classic clean 131 Pantene pro-V shampoo always smooth NSX 36 tháng LHMP-1175-07 17. Công ty đăng ký: Công ty TNHH qu c t Sao Nam S 37, t 28, phư ng Vĩnh Phúc, qu n Ba Đình, Hà N i 17.1. Nhà s n xu t: Attractive Avenue Sdn. Bhd. Lot 2297, Kg. Bukit Angkat, Sungai Chua, 43000 Kajang Selangor, Malaysia
 9. 132 Ginvera natural bath floral shower foam NSX 36 tháng LHMP-1176-07 133 Ginvera natural bath hi-hygiene cooling shower NSX 36 tháng LHMP-1177-07 foam 134 Ginvera natural bath royal jelly milk shower NSX 36 tháng LHMP-1178-07 foam 135 Ginvera natural bath tomato nourish shower NSX 36 tháng LHMP-1179-07 foam 17.2. Nhà s n xu t: Fulijaya Manufacturing Sdn. Bhd 30, Lorong Makmur 13/1, Taman Makmur Industrial Estate, 09000 Kulim Kedah, Malaysia 136 Oral – me junior toothpaste (Apple) NSX 36 tháng LHMP-1180-07 137 Oral – me junior toothpaste (Orange) NSX 36 tháng LHMP-1181-07 138 Oral – me junior toothpaste (Strawberry) NSX 36 tháng LHMP-1182-07 139 Pro dental B fluoride toothpaster NSX 36 tháng LHMP-1183-07 140 Pro dental B Junior toothpaster (Green apple) NSX 36 tháng LHMP-1184-07 141 Pro dental B Junior toothpaster (Orange) NSX 36 tháng LHMP-1185-07 142 Pro dental B Junior toothpaster (Strawberry) NSX 36 tháng LHMP-1186-07 143 Pro-care mouthwash (Cool mint) NSX 36 tháng LHMP-1187-07 144 Pro-care mouthwash (Fresh mint) NSX 36 tháng LHMP-1188-07 145 Pro-care mouthwash (Original) NSX 36 tháng LHMP-1189-07 18. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Qu c t Trà Giang 172/46/20 đư ng Âu Cơ, P. T Liên, Q. Tây H , Hà N i 18.1. Nhà s n xu t: He Shan Jin Hui Beauty Articles Ltd. Tao Yuan Centre, Tao yuan South road, He Shan City, China 146 Nourishing Gel NSX 36 tháng LHMP-1190-07 147 Salon Perm NSX 36 tháng LHMP-1191-07 18.2. Nhà s n xu t: Shaan Honq Int’l Cosmetics Corp. No 170, Chu Liao Rd, Dash Shu Hsiang, Kaohsiung Hsieng, Taiwan 148 Chihtsai Olive Essence Lotion NSX 60 tháng LHMP-1192-07 19. Công ty đăng ký: Công ty TNHH sáng t o Phong Cách S ng 20/26 đư ng Nguy n Công Hoan, phư ng Ng c Khánh, qu n Ba Đình, Hà N i 19.1. Nhà s n xu t: Mizella Cosmetic 724-8 154BL9LT Gojan-dong, 405-310 Namdong-ku, Incheon-city, Korea
 10. 149 Cuenic Waving Multi Solution 1 NSX 36 tháng LHMP-1193-07 150 Cuenic Waving Multi Solution 2 NSX 36 tháng LHMP-1194-07 151 Cuenic Waving Multi Solution 3 NSX 36 tháng LHMP-1195-07 152 Gloss Clinic Setting Perm (Damaged Hair)1 NSX 36 tháng LHMP-1196-07 153 Gloss Clinic Setting Perm (Damaged Hair) 2 NSX 36 tháng LHMP-1197-07 154 Gloss Clinic Setting Perm (Normal Hair)1 NSX 36 tháng LHMP-1198-07 155 Gloss Clinic Setting Perm (Normal Hair)2 NSX 36 tháng LHMP-1199-07 156 Gloss Cure Essence NSX 36 tháng LHMP-1200-07 157 Gloss Green Aroma Cystein Wave Lotion 1 NSX 36 tháng LHMP-1201-07 158 Gloss Green Aroma Cystein Wave Lotion 2 NSX 36 tháng LHMP-1202-07 159 Gloss LPT Repair NSX 36 tháng LHMP-1203-07 160 Gloss Perfect Straight Cream (Damaged Hair)1 NSX 36 tháng LHMP-1204-07 161 Gloss Perfect Straight Cream (Damaged Hair)2 NSX 36 tháng LHMP-1205-07 162 Gloss Perfect Straight Cream (Extra Damaged NSX 36 tháng LHMP-1206-07 Hair)1 163 Gloss Perfect Straight Cream (Extra Damaged NSX 36 tháng LHMP-1207-07 Hair)2 164 Gloss Perfect Straight Cream (Normal Hair)1 NSX 36 tháng LHMP-1208-07 165 Gloss Perfect Straight Cream (Normal Hair)2 NSX 36 tháng LHMP-1209-07 166 Gloss PH Balance NSX 36 tháng LHMP-1210-07 167 Gloss PPT-K Protector NSX 36 tháng LHMP-1211-07 168 Gloss Silver Shine Essence NSX 36 tháng LHMP-1212-07 169 Sprix Curl Capture NSX 36 tháng LHMP-1213-07 170 Sprix Fix Hard Gel NSX 36 tháng LHMP-1214-07 171 Sprix Flex Move Wax NSX 36 tháng LHMP-1215-07 172 Sprix Hard Make Wax NSX 36 tháng LHMP-1216-07 173 Sprix Iron Styling Wax NSX 36 tháng LHMP-1217-07 174 Sprix Water Drop NSX 36 tháng LHMP-1218-07 175 Style W 1 NSX 36 tháng LHMP-1219-07 176 Style W 2 NSX 36 tháng LHMP-1220-07
 11. 20. Công ty đăng ký: Công ty TNHH s n ph m t nhiên Vi t Nam S 7, ngõ 419, Nguy n Khang, qu n C u Gi y, Hà N i 20.1. Nhà s n xu t: Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Germany 177 Allga san foot balm NSX 36 tháng LHMP-1221-07 178 Allga san mineral foot bath NSX 36 tháng LHMP-1222-07 179 Allga san mountain pine gel NSX 36 tháng LHMP-1223-07 180 Allga san mountain pine rubbing lotion NSX 36 tháng LHMP-1224-07 181 Allga san repair cream NSX 36 tháng LHMP-1225-07 21. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Tăng H ng Vi t Nam 58 Đ ng Kh i, T ng 5, Phòng 504, Tòa nhà Jardin House, Q. 1 Tp. H Chí Minh 21.1. Nhà s n xu t Schwarzkopt & Henkel Italia SRL Divistone Morris Profumi Via G. Barella no 6, 20157, Milan, Italia 182 Ferrari black eau de toilette vaporisateur NSX 36 tháng LHMP-1226-07 183 Ferrari passion unlimited eau de toilette NSX 36 tháng LHMP-1227-07 vaporisateur 22. Công ty đăng ký: Công ty TNHH T p đoàn Sáng t o T nhiên 45 Xuân Di u, Qu n Tây H , Hà N i 22.1. Nhà s n xu t: Davines S.p.A Via Ravasini, 9/A-43100 Parma - Italia 184 (Comfort Zone) Sun SPF8 NSX 36 tháng LHMP-1228-07 185 L’art Deco White Hair Bleaching Paste NSX 36 tháng LHMP-1229-07 186 L’art Deco White Hair Bleaching Powder NSX 36 tháng LHMP-1230-07 Controlled Lifting 187 N o 9 Strueturing Mist NSX 36 tháng LHMP-1231-07 188 N o 10 Universal Polishing Coat For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1232-07 189 Natural Tech Bio – O Invisble Hair Spray Hyper NSX 36 tháng LHMP-1233-07 Hold 190 Natural Tech Bio – O Invisble Hair Spray NSX 36 tháng LHMP-1234-07 Strong Hold 191 Natural Tech Bio – O Invisble Honey Gel NSX 36 tháng LHMP-1235-07 Strong Hold 192 Natural Tech Bio – O Invisble Oat Gel Hyper NSX 36 tháng LHMP-1236-07 Hold
 12. 193 Natural Tech Bio – O Invisble Paste Extra Hold NSX 36 tháng LHMP-1237-07 194 Natural Tech Bio – O Invisble Paste Soft Hold NSX 36 tháng LHMP-1238-07 195 Natural Tech Bio – O Invisble Paste Strong NSX 36 tháng LHMP-1239-07 Hold 196 Natural Tech Bio – O Invisble Styling Cream NSX 36 tháng LHMP-1240-07 197 No I Finest oil Non Oil For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1241-07 198 No 2 Mat Moulding Gesso For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1242-07 199 No 3 Universal Mattering Mousse NSX 36 tháng LHMP-1243-07 200 No 4 Glossy Modeling Putty For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1244-07 201 No 5 Mat Pliable Stucco For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1245-07 202 No 6 Glossy Plasteline For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1246-07 203 No 7 Crystal Fixative Laquer For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1247-07 204 No 8 Quick Setting Hard Gel For Wizards NSX 36 tháng LHMP-1248-07 23. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i – d ch v Nguy t phú 40 Lô B T Quang B u, P.5, Q. 8, Tp. H Chí Minh 23.1. Nhà s n xu t: Long Shin Cosmetics Co. No. 11-12 Min Chuan Rd., Shen-Chou Village, Shen Kang Llisiang, Taichung Country, Taiwan, R.O.C 205 Big jasper whitening active mask NSX 36 tháng LHMP-1249-07 23.2. Nhà s n xu t: Long Shin Cosmetics Co., Ltd. 11 & 12, Minchuan Rd, Shen-Chou Village, Sheng-Kang Hsiang, Taichung hsien, Taiwan 206 Daylin whitening balance mask NSX 36 tháng LHMP-1250-07 207 Sademay beauty cream NSX 36 tháng LHMP-1251-07 208 Sademay oxygen whitening mask NSX 36 tháng LHMP-1252-07 24. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương m i An Th nh Phát (ATP CO., LTD) S nhà 40, t 1, c m 7, phư ng C ng V , qu n Ba Đình, Hà N i 24.1. Nhà s n xu t: Saehan Cosmetics Ltd. 266 Nae-Dong, Ojung-Ku, Bucheon, Kyunggi, Korea 209 Livegain premium herb treatment NSX 36 tháng LHMP-1253-07 210 Global keratin treatment hair pack NSX 36 tháng LHMP-1254-07 211 Global seaweed treatment pack NSX 36 tháng LHMP-1255-07 212 Livegain ion straight cream NSX 36 tháng LHMP-1256-07
 13. 213 Livegain premium aminocare NSX 36 tháng LHMP-1257-07 214 Livegain premium aqua cysteine wave lotion NSX 36 tháng LHMP-1258-07 215 Livegain premium aqua wave lotion NSX 36 tháng LHMP-1259-07 216 Livegain premium aromatic keratin NSX 36 tháng LHMP-1260-07 217 Livegain premium aromatic silk NSX 36 tháng LHMP-1261-07 218 Livegain premium clinic straightening gel NSX 36 tháng LHMP-1262-07 219 Livegain premium collagen texture perm NSX 36 tháng LHMP-1263-07 220 Livegain premium collagen volume perm NSX 36 tháng LHMP-1264-07 221 Livegain premium cuticle essence NSX 36 tháng LHMP-1265-07 222 Livegain premium digital cysteine perm NSX 36 tháng LHMP-1266-07 223 Livegain premium essence cream NSX 36 tháng LHMP-1267-07 224 Livegain premium hair gel super hold NSX 36 tháng LHMP-1268-07 225 Livegain premium hair glaze NSX 36 tháng LHMP-1269-07 226 Livegain premium henna treatment NSX 36 tháng LHMP-1270-07 227 Livegain premium high bleach powder NSX 36 tháng LHMP-1271-07 228 Livegain premium intensive herb pack NSX 36 tháng LHMP-1272-07 229 Livegain premium keratin P.P.T. multicare NSX 36 tháng LHMP-1273-07 230 Livegain premium keratin P.P.T. treatment NSX 36 tháng LHMP-1274-07 231 Livegain premium mat wax NSX 36 tháng LHMP-1275-07 232 Livegain premium olive hair mask NSX 36 tháng LHMP-1276-07 233 Livegain premium oxidant 6.0 NSX 36 tháng LHMP-1277-07 234 Livegain premium oxidant 9.0 NSX 36 tháng LHMP-1278-07 235 Livegain premium pH control NSX 36 tháng LHMP-1279-07 236 Livegain premium pro-magic straightening NSX 36 tháng LHMP-1280-07 cream 237 Livegain premium scalp protector NSX 36 tháng LHMP-1281-07 238 Livegain premium shinning wax NSX 36 tháng LHMP-1282-07 239 Livegain premium silky & moisture conditioner NSX 36 tháng LHMP-1283-07 240 Livegain premium silky & shine hair pack NSX 36 tháng LHMP-1284-07
 14. 241 Livegain premium straightening milky wax NSX 36 tháng LHMP-1285-07 242 Livegain premium styling mist NSX 36 tháng LHMP-1286-07 243 Livegain premium styling wax NSX 36 tháng LHMP-1287-07 24.2. Nhà s n xu t: Yejin Cosmetics Ltd 139 B-10L, 710-9 Kojan-Dong, Namdong-Ku, Inchon, Korea 244 Color show fashion color plus black blue 20 NSX 36 tháng LHMP-1288-07 245 Color show fashion color plus chestnut 54 NSX 36 tháng LHMP-1289-07 246 Color show fashion color plus copper red 75 NSX 36 tháng LHMP-1290-07 247 Color show fashion color plus mahogany brown NSX 36 tháng LHMP-1291-07 55 248 Color show fashion color plus new yellow NSX 36 tháng LHMP-1292-07 orange 93 249 Color show fashion color plus orange 84 NSX 36 tháng LHMP-1293-07 250 Color show fashion color plus purple wine 47 NSX 36 tháng LHMP-1294-07 251 Color show fashion color plus ruby mahogany NSX 36 tháng LHMP-1295-07 66 252 Color show fashion color plus wine red 65 NSX 36 tháng LHMP-1296-07 253 Color show fashion color plus yellow 103 NSX 36 tháng LHMP-1297-07 254 Color show flora cuticle essence NSX 36 tháng LHMP-1298-07 255 Color show flora hair gel NSX 36 tháng LHMP-1299-07 256 Color show flora hair glaze NSX 36 tháng LHMP-1300-07 257 Color show flora ion straight cream NSX 36 tháng LHMP-1301-07 258 Color show flora neutri moisture 2 - phase NSX 36 tháng LHMP-1302-07 259 Color show flora shinning essence NSX 36 tháng LHMP-1303-07 260 Color show natural hair color 1 N NSX 36 tháng LHMP-1304-07 261 Color show natural hair color 10 N NSX 36 tháng LHMP-1305-07 262 Color show natural hair color 12 N NSX 36 tháng LHMP-1306-07 263 Color show natural hair color 3 N NSX 36 tháng LHMP-1307-07 264 Color show natural hair color 4 N NSX 36 tháng LHMP-1308-07 265 Color show natural hair color 5 N NSX 36 tháng LHMP-1309-07 266 Color show natural hair color 6 N NSX 36 tháng LHMP-1310-07
 15. 267 Color show natural hair color 7 N NSX 36 tháng LHMP-1311-07 268 Color show natural hair color 8 N NSX 36 tháng LHMP-1312-07 269 Color show natural hair color 9 N NSX 36 tháng LHMP-1313-07 25. Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương m i d ch v Phương Phát R. 113-37 Tôn Đ c Th ng, phư ng B n Nghé, Qu n 1. Tp. H Chí Minh 25.1. Nhà s n xu t: Inter – Parfums 4 Rond – Points des Champs Elysées, 78008 Paris, France 270 Burberry - Burberry NSX 36 tháng LHMP-1314-07 271 Burberry – Burberry brit NSX 36 tháng LHMP-1315-07 272 Burberry – Burberry brit for men NSX 36 tháng LHMP-1316-07 273 Burberry – Burberry for men NSX 36 tháng LHMP-1317-07 274 Burberry – Burberry London NSX 36 tháng LHMP-1318-07 275 Burberry – Burberry London for men NSX 36 tháng LHMP-1319-07 276 Burberry – Burberry touch for men NSX 36 tháng LHMP-1320-07 277 Burberry – Burberry touch for women NSX 36 tháng LHMP-1321-07 278 Burberry – Burberry weekend NSX 36 tháng LHMP-1322-07 279 Burberry – Burberry weekend for men NSX 36 tháng LHMP-1323-07 280 Lanvin Paris - Arpege NSX 36 tháng LHMP-1324-07 281 Lanvin Paris – Arpege pour homme NSX 36 tháng LHMP-1325-07 282 Lanvin Paris – Eclat d’ arpège NSX 36 tháng LHMP-1326-07 283 Lanvin Paris – Lanvin L’homme NSX 36 tháng LHMP-1327-07 284 Lanvin Paris – Rumeur NSX 36 tháng LHMP-1328-07 285 Paul smith – Paul smith extreme for men NSX 36 tháng LHMP-1329-07 286 Paul smith – Paul smith extreme for women NSX 36 tháng LHMP-1330-07 287 Paul smith – Paul smith floral NSX 36 tháng LHMP-1331-07 288 Paul smith – Paul smith London for men NSX 36 tháng LHMP-1332-07 289 Paul smith – Paul smith London for women NSX 36 tháng LHMP-1333-07 290 Paul smith – Paul smith men NSX 36 tháng LHMP-1334-07 291 Paul smith – Paul Smith story NSX 36 tháng LHMP-1335-07 292 Paul smith – Paul Smith women NSX 36 tháng LHMP-1336-07
 16. 293 S.T Dupont Paris – Essence pure pour femme NSX 36 tháng LHMP-1337-07 294 S.T Dupont Paris – Essence pure pour homme NSX 36 tháng LHMP-1338-07 295 S.T Dupont Paris – L’eau pour femme NSX 36 tháng LHMP-1339-07 296 S.T Dupont Paris – L’eau pour homme NSX 36 tháng LHMP-1340-07 297 S.T Dupont Paris – S.T Dupont Paris pour NSX 36 tháng LHMP-1341-07 femme 298 S.T Dupont Paris – S.T Dupont Paris pour NSX 36 tháng LHMP-1342-07 homme 25.2. Nhà s n xu t: Kenzo Parfums 3-Place des Victories 75001-Paris - France 299 Flower By Kenzo-Eau de Parfum Spray NSX 36 tháng LHMP-1343-07 300 Flowerbykenzo Oriental – Eau de parfum Spray NSX 36 tháng LHMP-1344-07 301 Kenzo Ca Sent Beau – Eau de Toilette NSX 36 tháng LHMP-1345-07 302 Kenzo Jungle Elephant – Eau de parfum NSX 36 tháng LHMP-1346-07 303 Kenzo Jungle Homme – Eau de Toilette NSX 36 tháng LHMP-1347-07 304 Kenzo Le Mond Est Beau – Eau de Toilette NSX 36 tháng LHMP-1348-07 Spray 305 Kenzo Pour Homme – Eau de Toilette NSX 36 tháng LHMP-1349-07 306 Kenzoair-Eau de Toilette Intense NSX 36 tháng LHMP-1350-07 307 Kenzoamour – Eau de Parfum Spray NSX 36 tháng LHMP-1351-07 308 L’eau Par Kenzo-Eau de Toilette Spray NSX 36 tháng LHMP-1352-07 309 Tokyo by Kenzo – Eau de toilette pour homme NSX 36 tháng LHMP-1353-07 25.3. Nhà s n xu t: Parfums Givenchy SA 77 rue Anatole France, 92532 Levallois Perret Cedex 310 Acti’mine-base de teint-re’veil teint-spf NSX 36 tháng LHMP-1354-07 15/wake-up skin-make-up base-spf 15 No. 01, 02, 03, 04, 05, 06 311 Clean it true – gel nettoyant NSX 36 tháng LHMP-1355-07 régulateur/regulating cleansing gel 312 Lady pulp-laque lèves volume & matité/lip NSX 36 tháng LHMP-1356-07 lacque volume & mat effect No. 701, 702, 703, 704, 705 313 No complex – crème fesses – cuisses galbe et NSX 36 tháng LHMP-1357-07 minceur/body contouring and firming cream for buttocks and thighs
 17. 314 No complex – eau tonique corp vitalite et NSX 36 tháng LHMP-1358-07 souplesse/revitalizing and softening body mist 315 No complex –fluide ventre – taille modelage et NSX 36 tháng LHMP-1359-07 fermete/sculpting and firming lotion for the stomach and waist 316 No complex – serum buste maintien et NSX 36 tháng LHMP-1360-07 tenseur/firming and lifting bust serum 317 No surgetics-lotion micro-peeling Préperateur NSX 36 tháng LHMP-1361-07 jeunesse/micro-peeling lotion de-againg first step 318 No surgetics – soin réparateur NSX 36 tháng LHMP-1362-07 puissant/powerful recovery care 319 No surgetics – wrinkle defy – crème correctrice NSX 36 tháng LHMP-1363-07 – réduction rides/correcting cream – wrinkle reducer 320 No surgetics – wrinkle defy – cérum correcteur NSX 36 tháng LHMP-1364-07 – réduction rides/correcting serum – wrinkle reducer 321 No surgetics visible resurfacing serum NSX 36 tháng LHMP-1365-07 correcteur rides et timperfections/wrinkle and blemish correcting care 322 Peel it softly – doux massage exfoliant/gentle NSX 36 tháng LHMP-1366-07 exfolianting massage 323 Power youth – action jeunesse – correction lers NSX 36 tháng LHMP-1367-07 signes de l’age/youth energizing 1ST signs of aging corrector 324 Power youth action jeunesse – correction lers NSX 36 tháng LHMP-1368-07 signes de l’age fps/spf 15/youth energizing 1ST signs of aging corrector 325 Prisme libre-poudre libre quatuor senation NSX 36 tháng LHMP-1369-07 air/loose powder quartet air sentation No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10 326 Prismissme eyes – ombre a paupieres 9 NSX 36 tháng LHMP-1370-07 couleurs /9 – colors eyeshadow No, 51, 52, 53, 54, 55 327 Subli’mine compact, fond de teint compact NSX 36 tháng LHMP-1371-07 crème, e’clat-couleur continu/compact cream foundation, continous color radiance spf 15, No. 901, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 910, 912, 914 26. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i Kim Y n 143 t ng 1, Đ ng Kh i, Phư ng B n Nghé, Qu n 1, TP. H Chí Minh 26.1. Nhà s n xu t: Carita International
 18. 11 Rue du Faubourg Saint – Honoré – 75008, Paris, France 328 Carita Eau de parfum NSX 36 tháng LHMP-1372-07 329 Le Cheveu – complexe Anti-Fourches NSX 36 tháng LHMP-1373-07 330 Le Cheveu – Masque Eclat Apres – Soleil. NSX 36 tháng LHMP-1374-07 331 Le Cheveu – Masque Eclat Cheveux Colores NSX 36 tháng LHMP-1375-07 332 Le Cheveu – Masque Eclat Purifiant NSX 36 tháng LHMP-1376-07 333 Le Cheveu – Masque Eclat Volume NSX 36 tháng LHMP-1377-07 334 Le Cheveu – Shampooing Eclat Apres – Soleil NSX 36 tháng LHMP-1378-07 335 Le Cheveu – Shampooing Eclat Cheveux NSX 36 tháng LHMP-1379-07 Colores 336 Le Cheveu – Shampooing Eclat Purifiant NSX 36 tháng LHMP-1380-07 337 Le Cheveu – Shampooing Eclat Volume NSX 36 tháng LHMP-1381-07 338 Progressif – Le Concentre Parfait Corps. NSX 36 tháng LHMP-1382-07 27. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i Lô H i 199 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Phư ng 7, Qu n 3, TP. H Chí Minh 27.1. Nhà s n xu t: Aloe Vera c a America, Inc., 13745 Jupiter Road, Dallas, Texas 75238, USA 339 Aloe Jojoba Shampoo NSX 48 tháng LHMP-1383-07 28. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i M Y n 264A Pasteur, phư ng 8, Qu n 3, tp. H Chí Minh 28.1. Nhà s n xu t Joico Iaboratories, INC 100 Tokeneke Road Darien Ct 06820, USA 340 Brilliantine Spray Gloss Weightless Shine NSX 36 tháng LHMP-1384-07 341 Color Endurance Shampoo NSX 36 tháng LHMP-1385-07 342 Daily Care Moiturizer Treatment For Dry Hair NSX 36 tháng LHMP-1386-07 343 Ice Controler Full Effect Gel NSX 36 tháng LHMP-1387-07 344 Ice Disorder Elastic Gel NSX 36 tháng LHMP-1388-07 345 Ice Distortion Styling Gum NSX 36 tháng LHMP-1389-07 346 Ice Eratic Molding Clay NSX 36 tháng LHMP-1390-07 347 Ice Spiker Water Resistant Styling Glue NSX 36 tháng LHMP-1391-07 348 Joifix Firm Finishing Spray NSX 36 tháng LHMP-1392-07
 19. 349 Joilotion Sculpting Lotion NSX 36 tháng LHMP-1393-07 350 Joimist Firm Finishing Spray NSX 36 tháng LHMP-1394-07 351 Joiwhip Firm Hold Designing Foam NSX 36 tháng LHMP-1395-07 352 K-Pak Liquid Reconstructor for fine/damaged NSX 36 tháng LHMP-1396-07 hair 353 K-Pak Professional Cutiele Sealer PH NSX 36 tháng LHMP-1397-07 Neutralizer 354 K-Pak Reconstruc Conditioner to Repair NSX 36 tháng LHMP-1398-07 Damage 355 K-Pak Reconstruct Leave-in Protectant To NSX 36 tháng LHMP-1399-07 Prevent Damage 356 K-Pak Reconstruct Shampoo to Repair NSX 36 tháng LHMP-1400-07 Damage 357 K-Pak Style Protect & Shine Serum NSX 36 tháng LHMP-1401-07 358 K-Pak Style Protective Hair Spray for Medium NSX 36 tháng LHMP-1402-07 Hold 359 Vero K-Pak Color NSX 36 tháng LHMP-1403-07 360 Vero K-Pak Color Veroxide 10, 20, 30, 40 NSX 36 tháng LHMP-1404-07 Volume 361 Verolight Lightening Powder NSX 36 tháng LHMP-1405-07 29. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương m i và d ch v M Đình P301, nhà CT5, khu đô th M Đình – M Trì, xã M Đình, huy n T Liêm, Hà N i 29.1. Nhà s n xu t: Evercos Co., Ltd. 72 Hakpyeong-ri Naesu-cup, Cheongwon-kun, Chungbuk, Korea 362 Obsidian color care conditioner NSX 36 tháng LHMP-1406-07 363 Obsidian color care shampoo NSX 36 tháng LHMP-1407-07 29.2. Nhà s n xu t: LCC Ltd. 158-8 Samhori, Daesomyun, Umsungkun, Choongbuk, Korea 364 Obsidian silk hair lotion NSX 36 tháng LHMP-1408-07 29.3. Nhà s n xu t: Seoul Aerosol Co., Ltd. #485-5, Upseng-dong, Cheonan-city, Chungnam, Korea 365 Obsidian strong hold spray NSX 36 tháng LHMP-1409-07 29.4. Nhà s n xu t: UCL 692-9, Kojan-dong, Namdong-ku, Inchoen, Korea
 20. 366 Obsidian essence power magic NSX 36 tháng LHMP-1410-07 30. Công ty đăng ký: Công ty TNHH TM & XD Th y L c 15 Tân Canh, phư ng 1, qu n Tân Bình, Thành ph H Chí Minh 30.1. Nhà s n xu t: Osaka Shiseido Co., Ltd, 2-17-45 Komatsu, Higashiyodogawa-Ky, Osaka-shi, Osaka, 533-0004, Japan 367 Clé de peau Beauté Mousse Nettoyante NSX 36 tháng LHMP-1411-07 Fraiche e Refreshing Cleansing Foam e 368 Clé de peau Beauté Mousse Nettoyante NSX 36 tháng LHMP-1412-07 Tender e Gentle Cleansing Foam e 369 Shiseido The Skincare Purifying Mask NSX 36 tháng LHMP-1413-07 30.2. Nhà s n xu t: Shideido America INC 178 Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, USA 370 Shiseido Benefiance Creamy Cleansing Foam NSX 36 tháng LHMP-1414-07 371 Shiseido Benefiance Energizing Essence NSX 36 tháng LHMP-1415-07 372 Shiseido Benefiance Firming Massage Mask NSX 36 tháng LHMP-1416-07 373 Shiseido Benefiance Protective Hand NSX 36 tháng LHMP-1417-07 Revitalizer 374 Shiseido Pureness Balancing Softener NSX 36 tháng LHMP-1418-07 375 Shiseido Pureness Deep Cleansing Foam NSX 36 tháng LHMP-1419-07 376 Shiseido Pureness Foaming Cleansing Fluid NSX 36 tháng LHMP-1420-07 377 Shiseido Pureness Matifying Moisturizer Oil – NSX 36 tháng LHMP-1421-07 Free 378 Shiseido Pureness Moisturizing Gel Cream NSX 36 tháng LHMP-1422-07 379 Shiseido Pureness Refreshing Cleansing NSX 36 tháng LHMP-1423-07 Water 380 Shiseido The Skincare Hydro – Balancing NSX 36 tháng LHMP-1424-07 Softener 381 Shiseido The Skincare Moisture Relaxing Mask NSX 36 tháng LHMP-1425-07 382 Shiseido The Skincare Multi-Energizing Cream NSX 36 tháng LHMP-1426-07 383 Shiseido The Skincare Purifying Cleansing NSX 36 tháng LHMP-1427-07 Foam 384 Shiseido The Skincare Soothing Spray NSX 36 tháng LHMP-1428-07 30.3. Nhà s n xu t: Shiseido America Inc. 366 Princeton-Hightstown Road, East Windsor New Jersey 08512-USA
Đồng bộ tài khoản