Quyết định số 2567/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 2567/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2567/2005/QĐ-BTM về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà) do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2567/2005/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2567/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU KIM CƯƠNG THÔ CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CÔTE D’IVOIRE (BỜ BIỂN NGÀ) BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26/12/2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô; Căn cứ thông báo ngày 5 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley, tổ chức mà Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên từ ngày 01/01/2003, về việc chính phủ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) đã chính thức cấm việc xuất khẩu kim cương thô từ tháng 11/2002 và ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Kimberley cho kim cương thô được khai thác từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), và đồng thời yêu cầu các nước thành viên tạm ngừng nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà), nhằm phát hiện và ngăn chặn việc buôn bán kim cương bất hợp pháp do các tổ chức phiến loạn và đồng minh sử dụng để tài trợ cho các cuộc xung đột chống lại các chính quyền hợp pháp ở các nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà). Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: K/T. BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; THỨ TRƯỞNG - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Tòa án nhân dân tối cao;
  2. - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan TƯ của các Đoàn thể; - Các Sở Thương mại; - Các phòng Quản lý XNK khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh; - Công báo; - Vụ KV4, Vụ PC, Vụ TMĐT (lên Web) Phan Thế Ruệ - Lưu VT, XNK (2)..
Đồng bộ tài khoản